Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Spłata kredytów w trakcie pandemii koronawirusa może być bardzo trudna. Sporą pomocą dla wielu kredytobiorców stanie się z pewnością propozycja dodatkowych wakacji kredytowych, dostępnych także w Banku Pocztowym.

Globalna pandemia COViD-19 to nie tylko wyzwanie dla służby zdrowia i samych pacjentów. Towarzyszące jej tąpnięcie na rynkach finansowych oraz ryzyko gospodarczego krachu sprawia, że wiele osób utraciło lub może utracić w najbliższym czasie źródło dochodu. W takiej sytuacji dalsze regulowanie zobowiazań może być bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Konsumenci mogą na szczęście liczyć na pomoc proponowaną zarówno przez rząd i państwowe instytucje, jak i banki działające na naszym rynku. Z pewnością olbrzymim udogodnieniem w pierwszym, najbardziej krytycznym okresie, mogą stać się dodatkowe wakacje kredytowe, które postanowiły wprowadzić do swojej oferty największe instytucje. Nie inaczej jest również w Banku Pocztowym oraz zajmującym się jego bankowością cyfrową EnveloBanku.

Pandemia COViD-19. Specjalne wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Ochrona kredytobiorców

Problemy z płynnością finansową w sposób szczególny dotykają przedsiębiorców oraz osoby, które posiadają aktywne zobowiązania z tytułu różnego typu kredytów. W przypadku uszczuplenia dochodu lub zwiększonych wydatków w związku z epidemią koronawirusa warto podjąć działania umożliwiające redukcję kosztów w okresie, w którym nadal nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jak długo potrwają ograniczenia i jak bardzo wpłyną na zawartość naszego portfela oraz – w dłuższej perspektywie – bezpieczeństwo naszych finansów. Z pewnością wielu kredytobiorców zainteresuje się dodatkowymi wakacjami kredytowymi, z których można skorzystać niezależnie od tych zdefiniowanych w obowiązującej umowie. Jednocześnie warto mieć jednak świadomość, że nie oznaczają one umorzenia spłaty za wybrany okres. Finalnie przełożą się natomiast na zwiększenie całkowitych kosztów kredytu, wobec czego należy korzystać z nich z rozwagą i traktować wyłącznie jako ulgę dla portfela w przypadku doraźnych problemów z płynnością finansową. Jeżeli problemy będą miały bardziej długofalowy charakter, warto pomyśleć o restrukturyzacji kredytu lub konsolidacji zadłużenia.

Wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Z dodatkowych wakacji kredytowych mogą korzystać klienci Banku Pocztowego, którzy spłacają:

W ich ramach można zawiesić spłatę części kapitałowej raty na okres od 1 do 6 miesięcy. Kredytobiorcy muszą pamiętać o dalszej regularnej spłacie części odsetkowej oraz ubezpieczeń kredytu, jeżeli te są wymagane. Harmonogram spłat nie ulegnie przy tym wydłużeniu, jednak ponownie przeliczona zostanie sama wysokość raty: będzie uwzględniać niespłacony w okresie wakacji kredytowych kapitał.

Składanie wniosku

Bank pocztowy umożliwia złożenie wniosku o prolongatę spłaty zdalnie: albo za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, albo poprzez infolinię. Dodatkowo trzeba w nim umieścić informację, że motywacją jest w tym przypadku trudna sytuacja materialna, w której znaleźliśmy się w związku z epidemią COViD-19. Co ważne: aby skorzystać z odroczenia płatności raty kapitałowej od najbliższej raty, wniosek trzeba złożyć najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności. W przeciwnym razie prolongata obowiązywać będzie od następnej raty.

Nowa bankowość cyfrowa

Bank Pocztowy zadbał również o inny – niezwykle ważny w trakcie epidemii – aspekt funkcjonowania nowoczesnej bankowości, a więc bezpieczeństwo mobilne. W aplikacji mobilnej EnveloBank można korzystać już z dostępnej na najnowszych urządzeniach Apple technologii FaceID, umożliwiającej łatwiejsze i bezpieczniejsze logowanie i zatwierdzanie transakcji. Oprócz tego wprowadzono również dodatkową autoryzację za pomocą kodu SMS, przeprowadzaną raz na 90 dni, oraz trwają pracę nad nowym, łatwiejszym sposobem logowania. Posiadacze kart MasterCard Banku Pocztowego mogą natomiast korzystać z wyższego limitu bezstykowych płatności, wynoszącego 100 zł.


2020-06-05

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

2020-06-03

Domek letniskowy: finansowanie i koszt budowy domku letniskowego

Posiadanie własnego domku letniskowego to marzenie wielu osób. Warto dowiedzieć się, z jakimi kosztami i trudnościami może się wiązać oraz jakie sposoby finansowania będą najlepsze.

2020-05-11

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

Wakacje kredytowe w Nest Bank w związku z epidemią COVID-19

Globalna epidemia koronawirusa w sposób szczególny wpłynęła na sytuację osób spłacających zobowiązania kredytowe. Swoją propozycję dla nich przedstawił między innymi Nest Bank.

Najem instytucjonalny. Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby decydujące się na wynajem mieszkania mogą spotkać się z kilkoma typami umów wynajmu. Jedną z nich jest nabierający coraz większej popularności najem instytucjonalny.

Formularz SD-Z2. Skuteczne zgłoszenie darowizny

Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, darowizny w rzeczywistości otrzymujemy dosyć często. Warto dowiedzieć się, kiedy należy je zgłosić, aby uniknąć podatku od spadków i darowizn.

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

Ikona informacji
poradniki