Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Spłata kredytów w trakcie pandemii koronawirusa może być bardzo trudna. Sporą pomocą dla wielu kredytobiorców stanie się z pewnością propozycja dodatkowych wakacji kredytowych, dostępnych także w Banku Pocztowym.

Globalna pandemia COViD-19 to nie tylko wyzwanie dla służby zdrowia i samych pacjentów. Towarzyszące jej tąpnięcie na rynkach finansowych oraz ryzyko gospodarczego krachu sprawia, że wiele osób utraciło lub może utracić w najbliższym czasie źródło dochodu. W takiej sytuacji dalsze regulowanie zobowiazań może być bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Konsumenci mogą na szczęście liczyć na pomoc proponowaną zarówno przez rząd i państwowe instytucje, jak i banki działające na naszym rynku. Z pewnością olbrzymim udogodnieniem w pierwszym, najbardziej krytycznym okresie, mogą stać się dodatkowe wakacje kredytowe, które postanowiły wprowadzić do swojej oferty największe instytucje. Nie inaczej jest również w Banku Pocztowym oraz zajmującym się jego bankowością cyfrową EnveloBanku.

Pandemia COViD-19. Specjalne wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Ochrona kredytobiorców

Problemy z płynnością finansową w sposób szczególny dotykają przedsiębiorców oraz osoby, które posiadają aktywne zobowiązania z tytułu różnego typu kredytów. W przypadku uszczuplenia dochodu lub zwiększonych wydatków w związku z epidemią koronawirusa warto podjąć działania umożliwiające redukcję kosztów w okresie, w którym nadal nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, jak długo potrwają ograniczenia i jak bardzo wpłyną na zawartość naszego portfela oraz – w dłuższej perspektywie – bezpieczeństwo naszych finansów. Z pewnością wielu kredytobiorców zainteresuje się dodatkowymi wakacjami kredytowymi, z których można skorzystać niezależnie od tych zdefiniowanych w obowiązującej umowie. Jednocześnie warto mieć jednak świadomość, że nie oznaczają one umorzenia spłaty za wybrany okres. Finalnie przełożą się natomiast na zwiększenie całkowitych kosztów kredytu, wobec czego należy korzystać z nich z rozwagą i traktować wyłącznie jako ulgę dla portfela w przypadku doraźnych problemów z płynnością finansową. Jeżeli problemy będą miały bardziej długofalowy charakter, warto pomyśleć o restrukturyzacji kredytu lub konsolidacji zadłużenia.

Wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Z dodatkowych wakacji kredytowych mogą korzystać klienci Banku Pocztowego, którzy spłacają:

W ich ramach można zawiesić spłatę części kapitałowej raty na okres od 1 do 6 miesięcy. Kredytobiorcy muszą pamiętać o dalszej regularnej spłacie części odsetkowej oraz ubezpieczeń kredytu, jeżeli te są wymagane. Harmonogram spłat nie ulegnie przy tym wydłużeniu, jednak ponownie przeliczona zostanie sama wysokość raty: będzie uwzględniać niespłacony w okresie wakacji kredytowych kapitał.

Składanie wniosku

Bank pocztowy umożliwia złożenie wniosku o prolongatę spłaty zdalnie: albo za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, albo poprzez infolinię. Dodatkowo trzeba w nim umieścić informację, że motywacją jest w tym przypadku trudna sytuacja materialna, w której znaleźliśmy się w związku z epidemią COViD-19. Co ważne: aby skorzystać z odroczenia płatności raty kapitałowej od najbliższej raty, wniosek trzeba złożyć najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności. W przeciwnym razie prolongata obowiązywać będzie od następnej raty.

Nowa bankowość cyfrowa

Bank Pocztowy zadbał również o inny – niezwykle ważny w trakcie epidemii – aspekt funkcjonowania nowoczesnej bankowości, a więc bezpieczeństwo mobilne. W aplikacji mobilnej EnveloBank można korzystać już z dostępnej na najnowszych urządzeniach Apple technologii FaceID, umożliwiającej łatwiejsze i bezpieczniejsze logowanie i zatwierdzanie transakcji. Oprócz tego wprowadzono również dodatkową autoryzację za pomocą kodu SMS, przeprowadzaną raz na 90 dni, oraz trwają pracę nad nowym, łatwiejszym sposobem logowania. Posiadacze kart MasterCard Banku Pocztowego mogą natomiast korzystać z wyższego limitu bezstykowych płatności, wynoszącego 100 zł.


2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

2020-08-21

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach?

W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość: jak to zrobić?

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, które zwykle wiąże nas na bardzo długi okres. Życiowe scenariusze mogą jednak ulec zmianie. Wówczas warto pomyśleć o przeniesieniu hipoteki na inną nieruchomość.

Kredyt a cross-selling. Czy sprzedaż komplementarna się opłaca?

Podczas udzielania kredytu bank często oferuje klientom możliwość skorzystania z innych produktów. Cross-selling, czyli sprzedaż wiązana, może dać spore oszczędności, jednak w pewnych sytuacjach może wiązać się również z dodatkowymi kosztami.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: czym jest?

Wysokie ceny nieruchomości to nie tylko duży problem dla osób chcących kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, ale również dla kredytobiorców. Pierwszą przeszkodą może stać się obowiązek wniesienia wkładu własnego.