Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Globalna pandemia wirusa COViD-19 w sposób szczególny zagroziła bezpieczeństwu finansowemu kredytobiorców. Klienci banku BPS mogą liczyć na specjalne wakacje kredytowe.

Konsekwencje epidemii koronawirusa z Wuhan mają nie tylko zdrowotny charakter. W znacznym stopniu zagrażają także stanowi naszego portfela. Według różnych szacunków pracę może stracić nawet ok. miliona osób, wiele przedsiębiorstw już teraz znajduje się na krawędzi bankructwa. Trudna sytuacja nie zwalnia jednak nikogo z obowiązku terminowego regulowania kolejnych rat kredytów. Banki przygotowały specjalną ofertę, mającą ułatwić przejście przez pierwszy, najbardziej krytyczny okres. Swoje propozycje dla kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa przedstawił również bank BPS.

Epidemia koronawirusa. Wakacje kredytowe w BPS (Bankier.pl)

W interesie kredytobiorców

Sytuacja ekonomiczna, w której nagle znalazły się miliony Polaków, została bardzo szybko zauważona nie tylko przez rząd, który przygotował propozycję tarczy antykryzysowej, ale także przez banki. Pod auspicjami Związku Banków Polskich błyskawicznie przygotowano plan działań, który ma wesprzeć przede wszystkim kredytobiorców. Podstawową propozycją, która znalazła się w ofercie każdej instytucji, są dodatkowe wakacje kredytowe, umożliwiające odroczenie płatności kilku najbliższych rat kapitałowo-odsetkowych lub samej części odsetkowej. Z podobną propozycją wychodzi również BPS.

Wakacje kredytowe w BPS

Z wakacji kredytowych w postaci zawieszenia spłaty kompletnych rat kapitałowo-odsetkowych mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy spłacają:

Wakacje kredytowe mogą trwać od jednego do trzech następujących po sobie miesięcy. W ich wyniku okres spłaty nie ulegnie wydłużeniu, niespłacony kapitał oraz odsetki zostaną natomiast rozłożone pomiędzy pozostałe do spłaty raty, co wpłynie na ich wysokość. Warto mieć więc świadomość, że wakacje kredytowe będą dobrym sposobem na przyniesienie doraźnej ulgi portfelowi, jednak długofalowo przełożą się na zwiększenie całkowitych kosztów kredytu.

Składanie wniosku o wakacje kredytowe

Aby skorzystać z zawieszenia spłaty rat w BPS, należy:

  • Skorzystać z systemu bankowości elektronicznej e25: po wybraniu sekcji „Wnioski i dyspozycje” trzeba przejść do wniosku „Wakacje kredytowe zw. z pandemią”,
  • Wysłać wniosek na adres e-mail banku,
  • Odwiedzić oddział Banku BPS. Warto jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji zaleca się wykorzystywanie zdalnych sposobów regulowania formalności. Poza tym placówki banku mogą być zamknięte lub pracować w innych godzinach.

Brakuje Ci środków i potrzebujesz gotówki? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Jak wygląda wniosek?

We wniosku o wakacje kredytowe w związku z epidemią koronawirusa należy podać podstawowe dane dotyczące zobowiązania, w tym przede wszystkim informacje na temat kredytobiorcy, w tym jego numer PESEL lub numer MODULO oraz numer umowy kredytowej. Ważną częścią wniosku jest również jego motywacja, czyli wskazanie uzasadnienia, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na naszą sytuację finansową. Jednocześnie bank informuje, że nie będą wymagane jakiekolwiek dokumenty poświadczające złożone oświadczenia. Konieczne stanie się również podanie adresu e-mail, służącego do dalszej komunikacji i przesłania wyciągów.

Propozycje dla przedsiębiorców, rolników i Wspólnot Mieszkaniowych

Na podobne rozwiązania mogą liczyć również przedsiębiorcy, rolnicy i Wspólnoty Mieszkaniowe, którzy korzystają z finansowania Banku BPS w postaci kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielonych zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Do ich dyspozycji pozostaje:

  • Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy,
  • Zawieszenie spłaty części kapitałowej do 6 miesięcy,
  • Zawieszenie rady odsetkowej do 3 miesięcy.

W związku z tym po odwieszeniu spłaty wydłużeniu o analogiczny okres może ulec harmonogram spłat kredytu lub niespłacone fundusze zostaną rozłożone pomiędzy pozostałe raty. W przypadku wyboru odroczenia płatności samych odsetek trzeba będzie je uregulować jednorazowo w wybranym terminie.

Jeżeli kredyt zabezpieczono gwarancjami BGK, konieczne będzie również złożenie oddzielnego wniosku w związku z wydłużeniem okresu kredytowania do tej instytucji. Warto również pamiętać, że w związku ze wsparciem dla sektora MŚP stawka prowizyjna za gwarancje BGK udzielane w ramach linii gwarancyjnej de minimis do końca 2020 roku wynosi 0%.


2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

2020-08-21

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Kredyt a cross-selling. Czy sprzedaż komplementarna się opłaca?

Podczas udzielania kredytu bank często oferuje klientom możliwość skorzystania z innych produktów. Cross-selling, czyli sprzedaż wiązana, może dać spore oszczędności, jednak w pewnych sytuacjach może wiązać się również z dodatkowymi kosztami.

Marża kredytu: czym jest i od czego zależy marża banku?

Potencjalni kredytobiorcy zwracają przede wszystkim uwagę na koszty kredytu. Im tańsze zobowiązanie, tym lepsze. Znaczny wpływ na wysokość tej stawki ma marża kredytu.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość: jak to zrobić?

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, które zwykle wiąże nas na bardzo długi okres. Życiowe scenariusze mogą jednak ulec zmianie. Wówczas warto pomyśleć o przeniesieniu hipoteki na inną nieruchomość.