Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Globalna pandemia wirusa COViD-19 w sposób szczególny zagroziła bezpieczeństwu finansowemu kredytobiorców. Klienci banku BPS mogą liczyć na specjalne wakacje kredytowe.

Konsekwencje epidemii koronawirusa z Wuhan mają nie tylko zdrowotny charakter. W znacznym stopniu zagrażają także stanowi naszego portfela. Według różnych szacunków pracę może stracić nawet ok. miliona osób, wiele przedsiębiorstw już teraz znajduje się na krawędzi bankructwa. Trudna sytuacja nie zwalnia jednak nikogo z obowiązku terminowego regulowania kolejnych rat kredytów. Banki przygotowały specjalną ofertę, mającą ułatwić przejście przez pierwszy, najbardziej krytyczny okres. Swoje propozycje dla kredytobiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa przedstawił również bank BPS.

Epidemia koronawirusa. Wakacje kredytowe w BPS (Bankier.pl)

W interesie kredytobiorców

Sytuacja ekonomiczna, w której nagle znalazły się miliony Polaków, została bardzo szybko zauważona nie tylko przez rząd, który przygotował propozycję tarczy antykryzysowej, ale także przez banki. Pod auspicjami Związku Banków Polskich błyskawicznie przygotowano plan działań, który ma wesprzeć przede wszystkim kredytobiorców. Podstawową propozycją, która znalazła się w ofercie każdej instytucji, są dodatkowe wakacje kredytowe, umożliwiające odroczenie płatności kilku najbliższych rat kapitałowo-odsetkowych lub samej części odsetkowej. Z podobną propozycją wychodzi również BPS.

Wakacje kredytowe w BPS

Z wakacji kredytowych w postaci zawieszenia spłaty kompletnych rat kapitałowo-odsetkowych mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy spłacają:

Wakacje kredytowe mogą trwać od jednego do trzech następujących po sobie miesięcy. W ich wyniku okres spłaty nie ulegnie wydłużeniu, niespłacony kapitał oraz odsetki zostaną natomiast rozłożone pomiędzy pozostałe do spłaty raty, co wpłynie na ich wysokość. Warto mieć więc świadomość, że wakacje kredytowe będą dobrym sposobem na przyniesienie doraźnej ulgi portfelowi, jednak długofalowo przełożą się na zwiększenie całkowitych kosztów kredytu.

Składanie wniosku o wakacje kredytowe

Aby skorzystać z zawieszenia spłaty rat w BPS, należy:

  • Skorzystać z systemu bankowości elektronicznej e25: po wybraniu sekcji „Wnioski i dyspozycje” trzeba przejść do wniosku „Wakacje kredytowe zw. z pandemią”,
  • Wysłać wniosek na adres e-mail banku,
  • Odwiedzić oddział Banku BPS. Warto jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji zaleca się wykorzystywanie zdalnych sposobów regulowania formalności. Poza tym placówki banku mogą być zamknięte lub pracować w innych godzinach.

Brakuje Ci środków i potrzebujesz gotówki? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Jak wygląda wniosek?

We wniosku o wakacje kredytowe w związku z epidemią koronawirusa należy podać podstawowe dane dotyczące zobowiązania, w tym przede wszystkim informacje na temat kredytobiorcy, w tym jego numer PESEL lub numer MODULO oraz numer umowy kredytowej. Ważną częścią wniosku jest również jego motywacja, czyli wskazanie uzasadnienia, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na naszą sytuację finansową. Jednocześnie bank informuje, że nie będą wymagane jakiekolwiek dokumenty poświadczające złożone oświadczenia. Konieczne stanie się również podanie adresu e-mail, służącego do dalszej komunikacji i przesłania wyciągów.

Propozycje dla przedsiębiorców, rolników i Wspólnot Mieszkaniowych

Na podobne rozwiązania mogą liczyć również przedsiębiorcy, rolnicy i Wspólnoty Mieszkaniowe, którzy korzystają z finansowania Banku BPS w postaci kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielonych zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Do ich dyspozycji pozostaje:

  • Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy,
  • Zawieszenie spłaty części kapitałowej do 6 miesięcy,
  • Zawieszenie rady odsetkowej do 3 miesięcy.

W związku z tym po odwieszeniu spłaty wydłużeniu o analogiczny okres może ulec harmonogram spłat kredytu lub niespłacone fundusze zostaną rozłożone pomiędzy pozostałe raty. W przypadku wyboru odroczenia płatności samych odsetek trzeba będzie je uregulować jednorazowo w wybranym terminie.

Jeżeli kredyt zabezpieczono gwarancjami BGK, konieczne będzie również złożenie oddzielnego wniosku w związku z wydłużeniem okresu kredytowania do tej instytucji. Warto również pamiętać, że w związku ze wsparciem dla sektora MŚP stawka prowizyjna za gwarancje BGK udzielane w ramach linii gwarancyjnej de minimis do końca 2020 roku wynosi 0%.


2020-05-11

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

2020-05-07

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

2020-04-08

Najem instytucjonalny. Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby decydujące się na wynajem mieszkania mogą spotkać się z kilkoma typami umów wynajmu. Jedną z nich jest nabierający coraz większej popularności najem instytucjonalny.

Ułatwienia dla kredytobiorców w BOŚ: oferta antykryzysowa

Kolejne banki przedstawiają specjalne narzędzia dla kredytobiorców borykających się z problemami ze spłatą zadłużenia w związku z epidemią koronawirusa. Jednym z nich jest BOŚ.

Epidemia koronawirusa. Wakacje kredytowe w BPS

Globalna pandemia wirusa COViD-19 w sposób szczególny zagroziła bezpieczeństwu finansowemu kredytobiorców. Klienci banku BPS mogą liczyć na specjalne wakacje kredytowe.

Santander Consumer Bank wobec koronawirusa. Specjalne wakacje kredytowe

Globalna pandemia koronawirusa może być olbrzymim wyzwaniem dla milionów kredytobiorców. Z pomocą przychodzą im również kredytodawcy, w tym Santander Consumer Bank.

Pandemia COViD-19. Specjalne wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Spłata kredytów w trakcie pandemii koronawirusa może być bardzo trudna. Sporą pomocą dla wielu kredytobiorców stanie się z pewnością propozycja dodatkowych wakacji kredytowych, dostępnych także w Banku Pocztowym.

Ikona informacji
poradniki