REKLAMA

IQ PARTNERS S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

2019-09-10 17:48
publikacja
2019-09-10 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-10
Skrócona nazwa emitenta
IQ PARTNERS S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem za I półrocze 2019 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 18 września 2019 roku, Zarząd Emitenta w dniu 10 września 2019 roku rozpoznał konieczność utworzenia w spółce zależnej IQ Venture Capital s. a r.l. odpisu aktualizującego należność od spółki Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 950 tys. zł wynikającą z tytułu sprzedaży akcji No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
Odpis zostanie ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019, w pozycji pozostałe koszty i obciąży bezpośrednio skonsolidowany wynik finansowy. Dokonanie powyższego odpisu wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty należności wykazanych w bilansie Grupy Kapitałowej Emitenta i tym samym na wysokość sumy bilansowej.

Decyzja Zarządu Spółki o dokonaniu odpisu aktualizującego należność została podjęta przy zachowaniu ostrożności, po analizie terminu płatności, ocenie ryzyka spłaty należności oraz ocenie sytuacji Fund2 Zen Capital One sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.

Zastrzeżenie: Prezentowane powyżej wartość mają charakter szacunkowy, nie są ostatecznie zaakceptowane przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Ostateczny wynik zostanie przedstawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 rok, które zostanie opublikowane w dniu 18 września 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-09-10 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki