REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2020-10-13 16:51
publikacja
2020-10-13 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-13
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Impera), działając w trybie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że w dniu 13.10.2020 r. otrzymała w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 Ustawy zawiadomienie od Pana Leszka Szwedo, dotyczące zmniejszenia jego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w którym Pan Leszek Szwedo poinformował, że w dniu 07.10.2020 r. dokonał transakcji sprzedaży na GPW w Warszawie 72.520 akcji zwykłych Spółki (transakcja ta została rozliczona w dniu 09.10.2020 r.).

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Pan Leszek Szwedo zgodnie z zawiadomieniem posiadał 463.453 akcji Impera, reprezentujących 5,92 % kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 463.453 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,92 % w ogólnej liczbie głosów w Impera.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 07.10.2020 r. Pan Leszek Szwedo posiada 390.933 akcji Impera, reprezentujących 4,99 % kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 390.933 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w Impera.

Pan Leszek Szwedo poinformował Spółkę, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki a także, że nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy.

Pan Leszek Szwedo poinformował również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 ustawy o ofercie oraz art. 69 b ust. 1 pkt2 Ustawy, jak również poinformował o braku głosów z akcji o których mowa w art. 69 b ust. 3 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-13 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-10-13 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki