REKLAMA

BRAND24 S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2022-11-17 10:57
publikacja
2022-11-17 10:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu wczorajszym Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [KRS] zarejestrował wnioskowaną przez Spółkę zmianę Statutu, odzwierciedlającą podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.221,50 zł [do kwoty 220.845,30 zł], związaną z dokonanym w dniu 15 września 2022 r. podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do którego doszło na podstawie uchwał nr 03/11/21 i 05/11/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2021 r. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratoryjny.

Spółka informowała o dokonanych zmianach w kapitale zakładowym i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego raportem bieżącym nr 18/2022.

Obecnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.845,30 zł i dzieli się na 2.208.453 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym: 1.000.000 akcji serii A; 538.400 akcji serii B; 15.384 akcje serii C; 71.769 akcji serii D; 13.267 akcji serii E; 86.000 akcji serii F; 172.482 akcji serii G; 58.937 akcji serii H; 110.000 akcji serii I; 130.000 akcji serii J oraz 12.215 akcji serii K.
Pozostała wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 13.888,40 zł.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 2.208.453.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2022-11-17 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2022-11-17 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki