REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki All In! Games S.A.

2022-06-30 16:56
publikacja
2022-06-30 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
M.Czynszak_zyciorys.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacje_o_ktorych_mowa_w_§10_Rozporzadzenia_P.Janisiow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki All In! Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka", “All In! Games”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Cygan – Opyt. Przyczyna odwołania nie została podana.

Ponadto, w dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania z dniem dzisiejszym Pana Piotra Janisiów oraz Pana Michała Czynszaka w skład Rady Nadzorczej All In! Games na okres obecnej, 5 - letniej kadencji.

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia, iż nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie są też członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, obecnie w skład Rady Nadzorczej All In! Games wchodzą:

Pan Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Michał Czynszak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Janisiów – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
Pan Zbigniew Krupik – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu do raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych w dniu 30 czerwca 2022 r. Członków Rady Nadzorczej wskazujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5), § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
M.Czynszak życiorys.pdfM.Czynszak życiorys.pdf
Informacje o których mowa w §10 Rozporządzenia P.Janisiów.pdfInformacje o których mowa w §10 Rozporządzenia P.Janisiów.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-06-30 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-06-30 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki