01CYBERATON: Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2020-06-30 14:35
publikacja
2020-06-30 14:35
Zarząd 01CYBERATON S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości
raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019, wraz z załącznikami, to
jest:
1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2019;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2019;
3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2019;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr
3
Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect"
Załączniki
20200630_143535_0000127579_0000122331.pdf
20200630_143535_0000127579_0000122343.pdf
20200630_143535_0000127579_0000122333.pdf
20200630_143535_0000127579_0000122334.pdf
20200630_143535_0000127579_0000122335.pdf
20200630_143535_0000127579_0000122342.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki