2,2500 zł
-3,64% -0,0850 zł
Protektor S.A. (PRT)

Wyniki finansowe - PROTEKTOR



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 846 27 840 24 794 23 481
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -116 1 879 532 802
Zysk (strata) brutto (tys.) 98 1 501 515 -510
Zysk (strata) netto (tys.)* -766 695 61 -821
Amortyzacja (tys.) 1 634 1 670 1 685 1 702
EBITDA (tys.) 1 518 3 549 2 217 2 504
Aktywa (tys.) 98 958 99 053 98 260 98 688
Kapitał własny (tys.)* 43 675 43 973 42 305 43 133
Liczba akcji (tys. szt.) 19 144,600 19 144,600 19 144,600 19 144,600
Zysk na akcję (zł) -0,040 0,036 0,003 -0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,281 2,297 2,210 2,253
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.