3,1000 zł
-2,52% -0,0800 zł
Protektor S.A. (PRT)

Komunikaty spółki - PROTEKTOR

Wyniki finansowe
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta.
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz zawarcie umowy ramowej dotyczącej korzystania z gwarancji.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy faktoringu z regresem.
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Korekta raportu bieżącego nr 21/2021 „Powołanie Członka Zarządu”.
Powołanie Członka Zarządu.
PROTEKTOR Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
Powołanie osoby nadzorującej.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.