4,1400 zł
-0,48% -0,0200 zł
Protektor S.A. (PRT)

Komunikaty spółki - PROTEKTOR

Zmiany w Zarządach Spółek zależnych
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta
Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja od akcjonariusza o połączeniu transgranicznym
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
Wyniki finansowe
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszy
PROTEKTOR -0,48% 4,14
2019-04-18 15:27:48

Kalendarium

  • NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.