2,3000 zł
7,48% 0,1600 zł
Protektor S.A. (PRT)

Komunikaty spółki - PROTEKTOR

Odwołanie Członka Zarządu i powołanie Członków Zarządu na nową kadencję.
Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.
Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.
Wyniki finansowe
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały ws. emisji akcji serii G wraz z określeniem planowanych celów wykorzystania środków finansowych pochodzących z emisji akcji.
Zawarcie aneksów do umów kredytowych.
Wybór najkorzystniejszej oferty.
Zawarcie umowy ramowej.
Wyniki finansowe
Wybór najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy ramowej.
PROTEKTOR 7,48% 2,30
2023-03-27 16:33:54

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.