3,4600 zł
0,58% 0,0200 zł
Protektor S.A. (PRT)

Komunikaty spółki - PROTEKTOR

Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023.
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.
Wyniki finansowe
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.