2,2700 zł
0,00% 0,0000 zł
Protektor S.A. (PRT)

Akcjonariat - PROTEKTOR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 43 179 032 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 19 021 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 203 151
Liczba głosów na WZA: 19 021 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,90%
Kapitał akcyjny: 9 572 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 203 151
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Luma Holding Ltd. NWZ 6 115 939 (32,15%) 6 115 939 (32,15%) 2022-12-01 -
Filipiak Tomasz bezpośrednio, w porozumieniu z Andrzejem Kasperkiem, Marcinem Filipiakiem, Mariuszem Szymula, Piotrem Szostakiem, MSU SA 5 087 212 (26,74%) 2 087 212 (10,97%) 2022-03-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-02-21 249 520
10,00 249 520
2 495 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-03-05
1992-03-30
1998-07-24
obniżenie kapitału 1995-09-12
3,13 249 520
780 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-07
przeniesienie kapitału zapasowego na akcyjny 1997-10-16
12,00 249 520
2 994 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-31
split 1:4 1997-10-16
3,00 998 080
2 994 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-31
seria B - subskrypcja publiczna 1997-11-05 673 920
7 413 120,00
3,00 11,00 1 672 000
5 016 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-03-05
1998-05-19
1998-07-24
zmiana firmy na Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA 1999-03-04

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-03-11
umorzenie akcji 2000-05-10 -20 500
3,00 1 651 500
5 016 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-05-22
umorzenie akcji 2003-01-17 -90 725
3,00 1 560 775
4 743 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-04
split 1:6 2006-07-28
0,50 9 364 650
4 743 825,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-22
seria C - prawo poboru 1:1 2006-07-28 9 364 650
9 739 236,00
0,50 1,04 18 729 300
9 426 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-05
2007-03-20
seria D Jaroslava Palata za 26,61% akcji Prabos plus a.s., z siedzibą w Czechach 2008-03-28 292 300
3 753 132,00
0,50 12,84 19 021 600
9 572 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2008-06-24
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2019-04-25 570 648
2 008 680,96
0,50 3,52
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Luma Holding Ltd. ZWZ 6 068 644 (702 156) 31,90 (3,69) 6 068 644 (702 156) 31,90 (3,69) 2022-06-24
PKO TFI SA poprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA i NN OFE 530 492 (-1 805 070) 2,78 (-9,50) 530 492 (-1 805 070) 2,78 (-9,50) 2022-05-10
PKO TFI SA poprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA i NN OFE 2 335 562 (-500 592) 12,28 (-2,63) 2 335 562 (-500 592) 12,28 (-2,63) 2020-10-09
NN OFE 930 036 (-636 295) 4,89 (-3,11) 930 036 (-636 295) 4,89 (-3,11) 2020-10-08
PKO TFI SA poprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA i NN OFE 2 836 154 (1 216 278) 14,91 (6,39) 2 836 154 (1 216 278) 14,91 (6,39) 2020-09-01
PKO TFI SA poprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA 1 619 876 (-143 231) 8,52 (-0,75) 1 619 876 (-143 231) 8,52 (-0,75) 2020-08-05
NN OFE portfel, w porozumieniu 1 566 331 (-292 674) 8,00 (-1,00) 1 566 331 (-292 674) 8,00 (-1,00) 2020-08-05
Luma Holding Ltd. 5 366 488 (-891 618) 28,21 (-4,69) 5 366 488 (-891 618) 28,21 (-4,69) 2020-07-29
PKO TFI SA poprzez PKO Parasolowy FIO, w porozumieniu z PKO Życie TU SA 1 763 107 (423 054) 9,27 (2,23) 1 763 107 (423 054) 9,27 (2,23) 2019-10-18
NN OFE portfel, w porozumieniu 1 859 005 9,00 (-0,77) 1 859 005 9,00 (-0,77) 2019-10-18
PKO TFI SA poprzez PKO Parasolowy FIO, ZWZ 1 340 053 (340 943) 7,04 (1,79) 1 340 053 (340 943) 7,04 (1,79) 2019-06-26
PTE PZU SA portfel 263 240 1,38 263 240 1,38 2018-12-31
NN OFE portfel 1 859 005 9,77 1 859 005 9,77 2018-12-31
Luma Investment SA 0 (-6 258 106) 0,00 (-32,90) 0 (-6 258 106) 0,00 (-32,90) 2018-12-18
Luma Holding Ltd. 6 258 106 32,90 6 258 106 32,90 2018-12-18
Filipiak Tomasz bezpośrednio, w porozumieniu z Andrzejem Kasperkiem, Marcinem Filipiakiem, Mariuszem Szymula, Piotrem Szostakiem, MSU SA 5 631 323 (4 458 253) 29,00 (22,83) 5 631 323 (4 458 253) 29,00 (22,83) 2018-10-29
Szymula Mariusz w porozumieniu 1 989 249 10,46 (10,46) 1 989 249 10,46 (10,46) 2018-10-16
Szostak Piotr z MSU SA, w porozumieniu 2 459 004 12,93 (12,93) 2 459 004 12,93 (12,93) 2018-10-16
Filipiak Tomasz bezpośrednio, w porozumieniu z Andrzejem Kasperkiem, Marcinem Filipiakiem 1 173 070 6,17 1 173 070 6,17 2018-10-16
Szymula Mariusz w porozumieniu 0 (-1 958 000) 0,00 (-10,29) 0 (-1 958 000) 0,00 (-10,29) 2018-10-15
Szostak Piotr z MSU SA, w porozumieniu 0 (-2 376 692) 0,00 (-12,49) 0 (-2 376 692) 0,00 (-12,49) 2018-10-15
Szostak Piotr z MSU SA 2 376 692 (406 692) 12,49 (2,14) 2 376 692 (406 692) 12,49 (2,14) 2018-10-11
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 999 110 5,25 999 110 5,25 2018-09-04
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień i DFE PZU 263 240 (-2 700 373) 1,38 (-14,20) 263 240 (-2 700 373) 1,38 (-14,20) 2018-07-16
Luma Investment SA 6 258 106 (3 257 698) 32,90 (17,13) 6 258 106 (3 257 698) 32,90 (17,13) 2018-07-09
NN OFE 1 859 005 (-1 250 000) 9,77 (-6,57) 1 859 005 (-1 250 000) 9,77 (-6,57) 2017-11-06
Luma Investment SA 3 000 408 (2 038 361) 15,77 (10,71) 3 000 408 (2 038 361) 15,77 (10,71) 2017-11-03
Luma Investment SA 962 047 (-788 361) 5,06 (-4,14) 962 047 (-788 361) 5,06 (-2011,94) 2017-04-03
Luma Investment SA ZWZ 1 750 408 9,20 1 750 408 2017,00 2017-04-03
NN OFE WZA 3 109 005 (109 005) 16,34 (0,57) 3 109 005 (109 005) 16,34 (0,57) 2016-04-11
Noble Funds TFI SA 886 183 4,65 886 183 4,65 2014-07-16
Flak Andrzej 974 847 (24 434) 5,12 (1,12) 974 847 (24 434) 5,12 (1,12) 2013-09-30
Flak Andrzej 950 413 (-949 882) 4,00 (-5,99) 950 413 (-949 882) 4,00 (-5,99) 2013-09-30
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień i DFE PZU 2 963 613 (-327 950) 15,58 (-1,72) 2 963 613 (-327 950) 15,58 (-1,72) 2013-05-15
PTE PZU SA OFE PZU Złota Jesień i DFE PZU 3 291 563 17,30 3 291 563 17,30 2013-05-15
Noble Funds TFI SA 886 183 (-273 436) 4,65 (-1,44) 886 183 (-273 436) 4,65 (-1,44) 2013-02-08
Noble Funds TFI SA 1 159 619 (210 000) 6,09 (1,10) 1 159 619 (210 000) 6,09 (1,10) 2013-02-08
Noble Funds TFI SA 949 619 4,99 949 619 4,99 2013-02-07
Jerzy Rafał 950 155 (-1 415) 4,99 (-0,01) 950 155 (-1 415) 4,99 (-0,01) 2013-01-07
Jerzy Rafał 951 570 (-208 547) 5,00 (-1,09) 951 570 (-208 547) 5,00 (-1,09) 2013-01-06
Flak Andrzej 1 900 295 9,99 1 900 295 9,99 2012-07-25
Aviva Investors Poland SA 865 119 (-100 000) 4,54 (-0,53) 865 119 (-100 000) 4,54 (-0,53) 2012-07-19
Aviva Investors Poland SA 965 119 (-51 380) 5,07 (-0,27) 965 119 (-51 380) 5,07 (-0,27) 2012-07-18
Szymula Mariusz 1 958 000 (-37 755) 10,29 (-0,20) 1 958 000 (-37 755) 10,29 (-0,20) 2012-06-30
Szymula Mariusz 1 995 755 (37 816) 10,49 (0,04) 1 995 755 (37 816) 10,49 (0,04) 2012-06-30
Szostak Piotr wraz z MSU SA 1 970 000 (-96 758) 10,35 (-0,51) 1 970 000 (-96 758) 10,35 (-0,51) 2012-06-30
Szostak Piotr z MSU SA 2 066 758 10,86 2 066 758 10,86 2012-06-30
NN OFE 3 000 000 (-16 044) 15,77 (-0,08) 3 000 000 (-16 044) 15,77 (-0,08) 2012-06-30
NN OFE 3 016 044 (83 778) 15,85 (0,44) 3 016 044 (83 778) 15,85 (0,44) 2012-06-30
Martina Ltd. 1 900 000 8,99 1 900 000 8,99 2012-06-30
Szostak Piotr wraz z MSU SA 2 066 758 (4 085) 10,86 (0,02) 2 066 758 (4 085) 10,86 (0,02) 2012-03-19
Jerzy Rafał 1 160 117 (887 857) 6,09 (4,66) 1 160 117 (887 857) 6,09 (4,66) 2012-01-04
Szostak Piotr wraz z MSU SA 2 062 673 (-73 616) 10,84 (-0,39) 2 062 673 (-73 616) 10,84 (-0,39) 2011-12-13
Aviva Investors Poland SA 1 016 499 (78 130) 5,34 (0,41) 1 016 499 (78 130) 5,34 (0,41) 2011-09-20
Aviva Investors Poland SA 938 369 4,93 938 369 4,93 2011-09-14
Flak Andrzej wraz z Martinia Limited 1 900 295 (862 721) 9,99 (4,54) 1 900 295 (862 721) 9,99 (4,54) 2011-08-31
Strączyński Paweł 20 750 (6 500) 0,00 (-0,07) 20 750 (6 500) 0,00 (-0,07) 2011-06-13
Skrzyński Piotr 20 829 (6 352) 0,00 (-0,07) 20 829 (6 352) 0,00 (-0,07) 2011-05-20
Strączyński Paweł 14 250 (9 252) 0,07 (0,05) 14 250 (9 252) 0,07 (0,05) 2011-05-16
NN OFE 2 932 266 (16 698) 15,41 (0,09) 2 932 266 (16 698) 15,41 (0,09) 2011-03-25
NN OFE 2 915 568 (370 554) 15,32 (1,95) 2 915 568 (370 554) 15,32 (1,95) 2011-03-21
Quercus TFI SA 856 056 (-184 359) 4,50 (-0,96) 856 056 (-184 359) 4,50 (-0,96) 2011-02-03
Quercus TFI SA 1 040 415 (34 310) 5,46 (0,18) 1 040 415 (34 310) 5,46 (0,18) 2011-02-02
NN OFE 2 545 014 (1 496 801) 13,37 (7,86) 2 545 014 (1 496 801) 13,37 (7,86) 2011-01-31
NN OFE 1 048 213 (161 244) 5,51 (0,85) 1 048 213 (161 244) 5,51 (0,85) 2010-11-22
NN OFE 886 969 4,66 886 969 4,66 2010-11-16
Strączyński Paweł 4 998 0,02 4 998 0,02 2010-11-15
Jerzy Rafał 272 260 (-2 114 765) 1,43 (-11,11) 272 260 (-2 114 765) 1,43 (-11,11) 2010-09-24
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 2 387 025 (-388 600) 12,54 (-2,05) 2 387 025 (-388 600) 12,54 (-2,05) 2010-05-14
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 2 775 625 (-1 366 586) 14,59 (-7,18) 2 775 625 (-1 366 586) 14,59 (-7,18) 2010-05-10
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 4 142 211 (-1 440 817) 21,77 (-7,58) 4 142 211 (-1 440 817) 21,77 (-7,58) 2010-05-07
Quercus TFI SA 1 006 105 (63 152) 5,28 (0,33) 1 006 105 (63 152) 5,28 (0,33) 2010-04-21
Quercus TFI SA 942 953 4,95 942 953 4,95 2010-04-18
Skrzyński Piotr 14 477 (8 500) 0,07 (0,04) 14 477 (8 500) 0,07 (0,04) 2010-01-21
Skrzyński Piotr 5 977 0,03 5 977 0,03 2009-11-16
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 5 583 028 (440 817) 29,35 (2,32) 5 583 028 (440 817) 29,35 (2,32) 2009-10-22
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 5 142 211 (14 183) 27,03 (0,08) 5 142 211 (14 183) 27,03 (0,08) 2009-10-22
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 5 128 028 (4 500) 26,95 (0,02) 5 128 028 (4 500) 26,95 (0,02) 2009-09-11
Wojas SA 949 549 (-7 508) 4,99 (-0,04) 949 549 (-7 508) 4,99 (-0,04) 2009-08-18
Wojas SA 957 057 (-248 022) 5,03 (-1,30) 957 057 (-248 022) 5,03 (-1,30) 2009-08-17
Jerzy Rafał wraz z Immobile sp. z o.o. 5 123 528 (-8 000) 26,93 (-0,04) 5 123 528 (-8 000) 26,93 (-0,04) 2009-07-08
Flak Andrzej 1 037 574 (86 667) 5,45 (0,46) 1 037 574 (86 667) 5,45 (0,46) 2009-05-21
Flak Andrzej 950 907 4,99 950 907 4,99 2009-05-20
Jerzy Rafał 5 131 528 (492 618) 26,97 (2,59) 5 131 528 (492 618) 26,97 (2,59) 2009-05-19
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 52 011 (-1 810 000) 0,27 (-9,51) 52 011 (-1 810 000) 0,27 (-9,51) 2009-05-15
Jerzy Rafał 4 638 910 (854 000) 24,38 (4,49) 4 638 910 (854 000) 24,38 (4,49) 2009-04-07
Jerzy Rafał 3 784 910 (406 821) 19,89 (1,86) 3 784 910 (406 821) 19,89 (1,86) 2009-04-01
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 862 011 (-380 000) 9,78 (-2,00) 1 862 011 (-380 000) 9,78 (-2,00) 2008-12-23
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 242 011 (353 723) 11,78 (1,86) 2 242 011 (353 723) 11,78 (1,86) 2008-12-20
Szostak Piotr 2 136 289 (4 896) 11,23 (0,03) 2 136 289 (4 896) 11,23 (0,03) 2008-07-31
Wojas, Wiesław Tadeusz 0 (-1 205 079) 0,00 (-6,33) 0 (-1 205 079) 0,00 (-6,33) 2008-07-03
Wojas SA 1 205 079 6,33 1 205 079 6,33 2008-07-03
Wojas, Wiesław Tadeusz 1 205 079 (172 079) 6,33 (0,90) 1 205 079 (172 079) 6,33 (0,90) 2008-07-02
Szostak Piotr 2 131 393 11,20 (-0,18) 2 131 393 11,20 (-0,18) 2008-02-29
Szostak Piotr 2 131 393 (30 587) 11,38 (0,17) 2 131 393 (30 587) 11,38 (0,17) 2008-02-29
Jerzy Rafał 3 378 089 18,03 (0,28) 3 378 089 18,03 (0,28) 2007-11-29
Jerzy Rafał 3 378 089 (239 883) 17,75 (1,00) 3 378 089 (239 883) 17,75 (1,00) 2007-11-29
Jerzy Rafał 3 138 206 (20 000) 16,75 (0,11) 3 138 206 (20 000) 16,75 (0,11) 2007-11-23
Jerzy Rafał 3 118 206 (369 825) 16,64 (1,97) 3 118 206 (369 825) 16,64 (1,97) 2007-11-22
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 888 288 9,92 (-0,16) 1 888 288 9,92 (-0,16) 2007-10-10
Deutsche Bank AG 1 888 288 (25 000) 10,08 (0,14) 1 888 288 (25 000) 10,08 (0,14) 2007-10-10
Deutsche Bank AG 1 863 288 (899 475) 9,94 (4,80) 1 863 288 (899 475) 9,94 (4,80) 2007-10-09
Sistermann Frank 81 955 (69 955) 0,00 (-0,06) 81 955 (69 955) 0,00 (-0,06) 2007-08-27
Szostak Piotr 2 100 806 (36 000) 11,21 (0,19) 2 100 806 (36 000) 11,21 (0,19) 2007-08-23
Szostak Piotr 2 064 806 (133 107) 11,02 (0,71) 2 064 806 (133 107) 11,02 (0,71) 2007-08-21
Deutsche Bank AG 963 813 5,14 963 813 5,14 2007-08-21
Sistermann Frank 12 000 0,06 12 000 0,06 2007-08-14
Jerzy Rafał 2 748 381 (381 786) 14,67 (2,04) 2 748 381 (381 786) 14,67 (2,04) 2007-08-01
Szostak Piotr 1 931 699 (20 000) 10,31 (0,11) 1 931 699 (20 000) 10,31 (0,11) 2007-07-02
Szostak Piotr 1 911 699 (44 696) 10,20 (0,24) 1 911 699 (44 696) 10,20 (0,24) 2007-06-28
Szostak Piotr 1 867 003 (98 264) 9,96 (0,52) 1 867 003 (98 264) 9,96 (0,52) 2007-06-27
Szymula Mariusz 1 957 939 10,45 (0,16) 1 957 939 10,45 (0,16) 2007-06-24
Szymula Mariusz 1 957 939 (506 747) 10,29 (2,55) 1 957 939 (506 747) 10,29 (2,55) 2007-06-24
Jerzy Rafał 2 366 595 (443 794) 12,63 (2,37) 2 366 595 (443 794) 12,63 (2,37) 2007-06-21
Jerzy Rafał 1 922 801 (59 000) 10,26 (0,31) 1 922 801 (59 000) 10,26 (0,31) 2007-06-12
Jerzy Rafał 1 863 801 (115 301) 9,95 (0,62) 1 863 801 (115 301) 9,95 (0,62) 2007-06-04
Wojas, Wiesław Tadeusz 1 033 000 5,43 (-0,08) 1 033 000 5,43 (-0,08) 2007-04-27
Wojas, Wiesław Tadeusz 1 033 000 (960 703) 5,51 (4,74) 1 033 000 (960 703) 5,51 (4,74) 2007-04-27
Jerzy Rafał 1 748 500 (-29 100) 9,33 (-0,16) 1 748 500 (-29 100) 9,33 (-0,16) 2007-03-27
Szymula Mariusz 1 451 192 (142 314) 7,74 (0,76) 1 451 192 (142 314) 7,74 (0,76) 2007-03-20
Szostak Piotr 1 768 739 (10 000) 9,44 (0,05) 1 768 739 (10 000) 9,44 (0,05) 2007-03-20
Szostak Piotr w tym 1186674 PDA 1 758 739 (1 617 937) 9,39 (0,37) 1 758 739 (1 617 937) 9,39 (0,37) 2007-02-13
Rybicki Jan 20 000 0,00 20 000 0,00 2007-02-13
Jurczak Beata 10 668 0,05 (0,05) 10 668 0,05 (0,05) 2007-02-13
Jurczak Beata 10 668 0,00 10 668 0,00 2007-02-13
Jerzy Rafał w tym 1520000 PDA 1 777 600 (1 399 600) 9,49 (5,46) 1 777 600 (1 399 600) 9,49 (5,46) 2007-02-13
Fijałkowski Krzysztof 425 863 (-49 679) 2,26 (-0,27) 425 863 (-49 679) 2,26 (-0,27) 2007-02-09
Fijałkowski Krzysztof 475 542 (387 496) 2,53 (1,59) 475 542 (387 496) 2,53 (1,59) 2007-02-05
Stryjewski Marek 89 544 (65 373) 0,00 (-0,25) 89 544 (65 373) 0,00 (-0,25) 2007-01-12
Szymula Mariusz w tym 1011674 PDA 1 308 878 (1 011 674) 6,98 (3,81) 1 308 878 (1 011 674) 6,98 (3,81) 2007-01-09
Szymula Mariusz plus 1011674 PP 297 204 (166 763) 3,17 (1,78) 297 204 (166 763) 3,17 (1,78) 2007-01-09
Stryjewski Marek 24 171 0,25 (0,13) 24 171 0,25 (0,13) 2006-12-18
Stryjewski Marek 24 171 (1 298) 0,12 (-0,12) 24 171 (1 298) 0,12 (-0,12) 2006-12-18
Jerzy Rafał 378 000 (-386 424) 4,03 (-4,13) 378 000 (-386 424) 4,03 (-4,13) 2006-11-14
Szymula Mariusz 130 441 (50 561) 1,39 (0,54) 130 441 (50 561) 1,39 (0,54) 2006-11-13
Jerzy Rafał 764 424 (713 449) 8,16 (4,90) 764 424 (713 449) 8,16 (4,90) 2006-11-13
Wojas, Wiesław Tadeusz 72 297 0,77 (0,39) 72 297 0,77 (0,39) 2006-11-07
Wojas, Wiesław Tadeusz 72 297 0,38 72 297 0,38 2006-11-07
Lubawa SA 213 522 (57 446) 2,28 (0,62) 213 522 (57 446) 2,28 (0,62) 2006-10-30
Stryjewski Marek 22 873 0,24 22 873 0,24 2006-09-28
Moska Krzysztof 329 252 (250 138) 3,51 (-1,55) 329 252 (250 138) 3,51 (-1,55) 2006-09-20
Szymula Mariusz 79 880 0,85 (-4,26) 79 880 0,85 (-4,26) 2006-08-04
Lubawa SA 156 076 (-780 380) 1,66 (-8,33) 156 076 (-780 380) 1,66 (-8,33) 2006-08-04
Fijałkowski Krzysztof 88 046 0,94 (0,48) 88 046 0,94 (0,48) 2006-08-04
Fijałkowski Krzysztof 88 046 0,46 (-5,18) 88 046 0,46 (-5,18) 2006-08-04
Boryca Wincenty 47 0,00 47 0,00 2006-08-04
Boryca Wincenty 47 0,00 47 0,00 2006-08-04
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-251 916) 0,00 (-16,14) 0 (-251 916) 0,00 (-16,14) 2006-08-04
Jerzy Rafał 50 975 (-109 400) 3,26 (-7,01) 50 975 (-109 400) 3,26 (-7,01) 2006-06-14
Moska Krzysztof 79 114 (-395 570) 5,06 79 114 (-395 570) 5,06 2006-06-06
Moska Krzysztof 474 684 5,06 474 684 5,06 2006-06-06
Szymula Mariusz 79 880 (-399 400) 5,11 79 880 (-399 400) 5,11 2006-05-25
Szymula Mariusz 479 280 (406 004) 5,11 (0,42) 479 280 (406 004) 5,11 (0,42) 2006-05-25
Fijałkowski Krzysztof 88 046 (-440 230) 5,64 88 046 (-440 230) 5,64 2006-05-23
Fijałkowski Krzysztof 528 276 5,64 528 276 5,64 2006-05-23
Szostak Piotr 140 802 (-704 010) 9,02 140 802 (-704 010) 9,02 2006-05-22
Szostak Piotr 844 812 9,02 (4,53) 844 812 9,02 (4,53) 2006-05-22
Szostak Piotr 844 812 (767 736) 4,49 (-0,44) 844 812 (767 736) 4,49 (-0,44) 2006-05-22
Jerzy Rafał 160 375 (63 564) 10,27 (4,07) 160 375 (63 564) 10,27 (4,07) 2006-05-22
Szymula Mariusz 73 276 (-57 800) 4,69 (-3,70) 73 276 (-57 800) 4,69 (-3,70) 2006-05-19
Kwaśniewski Piotr 62 574 (-3 064) 4,00 (-0,20) 62 574 (-3 064) 4,00 (-0,20) 2006-02-28
Lubawa SA 936 456 (780 380) 9,99 936 456 (780 380) 9,99 2006-02-22
Lubawa SA 156 076 9,99 156 076 9,99 2006-02-22
Kwaśniewski Piotr 65 638 (-14 711) 4,20 (-0,94) 65 638 (-14 711) 4,20 (-0,94) 2006-02-16
Santander Bank Polska SA 53 887 (-89 301) 3,45 (-5,72) 53 887 (-89 301) 3,45 (-5,72) 2006-02-07
Szostak Piotr 77 076 (-79 000) 4,93 (-5,06) 77 076 (-79 000) 4,93 (-5,06) 2006-02-02
Kwaśniewski Piotr 80 349 (-40 989) 5,14 (-2,63) 80 349 (-40 989) 5,14 (-2,63) 2006-02-02
Szymula Mariusz 131 076 8,39 131 076 8,39 2006-02-01
Szostak Piotr 156 076 9,99 156 076 9,99 2006-02-01
Santander Bank Polska SA 143 188 (-443 228) 9,17 (-28,40) 143 188 (-443 228) 9,17 (-28,40) 2006-02-01
Jerzy Rafał 96 811 6,20 96 811 6,20 2006-02-01
Skarb Państwa 0 (-251 916) 0,00 (-15,25) 0 (-251 916) 0,00 (-15,25) 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 251 916 (-1 259 580) 16,14 251 916 (-1 259 580) 16,14 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 511 496 16,14 1 511 496 16,14 2005-04-13
Santander Bank Polska SA 586 416 (-4 278) 37,57 (-0,27) 586 416 (-4 278) 37,57 (-0,27) 2004-09-03
Kwaśniewski Piotr 121 338 (15 989) 7,77 (1,03) 121 338 (15 989) 7,77 (1,03) 2004-06-30
Kwaśniewski Piotr 105 349 (-15 989) 6,74 (-1,03) 105 349 (-15 989) 6,74 (-1,03) 2004-06-03
Kwaśniewski Piotr 121 338 (15 926) 7,77 (1,02) 121 338 (15 926) 7,77 (1,02) 2004-05-28
Santander Bank Polska SA 590 694 (222 694) 37,84 (14,27) 590 694 (222 694) 37,84 (14,27) 2003-11-07
Protektor SA umorzenie 0 (-90 725) 0,00 (-5,49) 0 (-90 725) 0,00 2003-01-17
Kwaśniewski Piotr 105 412 (14 511) 6,75 (1,25) 105 412 (14 511) 6,75 (1,25) 2002-12-10
Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe sp. z o.o. przejęty przez FS-Invest Sp. z o.o. 0 (-330 259) 0,00 (-19,99) 0 (-330 259) 0,00 (-19,99) 2002-11-22
Kwaśniewski Piotr 90 901 5,50 (-0,32) 90 901 5,50 (-0,32) 2002-08-30
Kwaśniewski Piotr 90 901 5,82 90 901 5,82 2002-08-30
Santander Bank Polska SA 368 000 23,57 (1,29) 368 000 23,57 (1,29) 2002-05-24
Santander Bank Polska SA 368 000 (1 584) 22,28 (0,09) 368 000 (1 584) 22,28 (0,09) 2002-05-24
Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe sp. z o.o. 330 259 (1 330) 19,99 (0,07) 330 259 (1 330) 19,99 (0,07) 2002-05-24
Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe sp. z o.o. 328 929 (400) 19,92 (0,03) 328 929 (400) 19,92 (0,03) 2002-02-20
Protektor SA 90 725 5,49 (5,49) 90 725 0,00 2001-12-13
Goodbody Stockbrokers 0 (-90 725) 0,00 (-5,49) 0 (-90 725) 0,00 (-5,49) 2001-12-13
Goodbody Stockbrokers 90 725 (-170 000) 5,49 (-10,30) 90 725 (-170 000) 5,49 (-10,30) 2001-11-30
Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe sp. z o.o. 328 529 (169 029) 19,89 (10,23) 328 529 (169 029) 19,89 (10,23) 2001-11-27
International Business Management sp. z o.o. 0 (-117 045) 0,00 (-7,09) 0 (-117 045) 0,00 (-7,09) 2001-09-30
Santander Bank Polska SA 366 416 22,19 366 416 22,19 2001-06-13
Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe sp. z o.o. 159 500 (26 500) 9,66 (1,61) 159 500 (26 500) 9,66 (1,61) 2001-05-21
Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe sp. z o.o. 133 000 8,05 133 000 8,05 2001-01-12
Galusiakowski Jarosław 0 (-133 000) 0,00 (-8,05) 0 (-133 000) 0,00 (-8,05) 2001-01-12
International Business Management sp. z o.o. 117 045 (-291 536) 7,09 (-17,65) 117 045 (-291 536) 7,09 (-17,65) 2000-11-30
Goodbody Stockbrokers 260 725 (158 536) 15,79 (9,60) 260 725 (158 536) 15,79 (9,60) 2000-11-27
Galusiakowski Jarosław 133 000 8,05 133 000 8,05 2000-11-20
HY Test sp. z o.o. 0 (-167 198) 0,00 (-10,12) 0 (-167 198) 0,00 (-10,12) 2000-09-30
International Business Management sp. z o.o. 408 581 (-5 016) 24,74 (-0,30) 408 581 (-5 016) 24,74 (-0,30) 2000-09-26
Farm-Serwis SA 2 099 (-165 100) 0,13 (-9,99) 2 099 (-165 100) 0,13 (-9,99) 2000-09-26
International Business Management sp. z o.o. 413 597 (83 600) 25,04 (5,06) 413 597 (83 600) 25,04 (5,06) 2000-09-19
Farm-Serwis SA 167 199 (79 000) 10,12 (4,78) 167 199 (79 000) 10,12 (4,78) 2000-08-31
Goodbody Stockbrokers 102 189 6,19 102 189 6,19 2000-08-23
International Business Management sp. z o.o. 329 997 (83 599) 19,98 (5,24) 329 997 (83 599) 19,98 (5,24) 2000-08-02
Protektor SA umorzenie 0 (-20 500) 0,00 (-1,23) 0 (-20 500) 0,00 2000-05-22
International Business Management sp. z o.o. 246 398 14,74 (-0,18) 246 398 14,74 (-0,18) 2000-05-10
International Business Management sp. z o.o. 246 398 (160 000) 14,92 (9,75) 246 398 (160 000) 14,92 (9,75) 2000-05-10
Farm-Serwis SA 88 199 5,34 (0,06) 88 199 5,34 (0,06) 2000-05-10
Farm-Serwis SA 88 199 (-78 999) 5,28 (-4,72) 88 199 (-78 999) 5,28 (-4,72) 2000-05-10
International Business Management sp. z o.o. 86 398 (-160 000) 5,17 (-9,57) 86 398 (-160 000) 5,17 (-9,57) 2000-04-03
Farm-Serwis SA 167 198 (78 999) 10,00 (4,72) 167 198 (78 999) 10,00 (4,72) 1999-12-31
International Business Management sp. z o.o. 246 398 (83 699) 14,74 (5,01) 246 398 (83 699) 14,74 (5,01) 1999-11-30
HY Test sp. z o.o. 167 198 10,12 (0,12) 167 198 10,12 (0,12) 1999-11-09
HY Test sp. z o.o. 167 198 (19 255) 10,00 (1,15) 167 198 (19 255) 10,00 (1,15) 1999-11-09
Farm-Serwis SA 88 199 (-79 000) 5,28 (-4,72) 88 199 (-79 000) 5,28 (-4,72) 1999-11-09
International Business Management sp. z o.o. 162 699 (-4 500) 9,73 (-0,27) 162 699 (-4 500) 9,73 (-0,27) 1999-10-15
HY Test sp. z o.o. 147 943 8,85 147 943 8,85 1999-10-08
International Business Management sp. z o.o. 167 199 10,00 167 199 10,00 1999-08-27
Farm-Serwis SA 167 199 10,00 167 199 10,00 1999-08-27
Protektor SA w celu umorzenia 20 500 (2 500) 1,23 (0,15) 20 500 (2 500) 0,00 1999-08-11
Protektor SA w celu umorzenia 18 000 (3 000) 1,08 (0,18) 18 000 (3 000) 0,00 1999-08-10
Protektor SA w celu umorzenia 15 000 0,90 15 000 0,00 1999-08-09
Skarb Państwa 251 916 15,25 (0,18) 251 916 15,25 (0,18) 1997-11-05
Skarb Państwa 251 916 (2 396) 15,07 (-9,93) 251 916 (2 396) 15,07 (-9,93) 1997-11-05
Skarb Państwa 249 520 (-2 396) 25,00 (8,86) 249 520 (-2 396) 25,00 (8,86) 1997-11-05
Skarb Państwa 251 916 16,14 251 916 16,14 1997-11-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2016-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2016-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2015-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2015-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2014-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2014-09-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2006-09-28 Prawo poboru 1:1
2006-09-06 Split 1:6
2005-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2005-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2004-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2003-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2003-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2003-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2000-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2000-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.