43,8000 zł
0,71% 0,3100 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe - JSW			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 149 300 4 458 400 4 139 400 3 401 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 488 500 1 574 500 961 400 85 400
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 497 800 1 590 000 978 000 109 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 199 400 1 268 300 780 600 -1 208 500
Amortyzacja (tys.) 88 500 381 500 407 900 445 700
EBITDA (tys.) 1 577 000 1 956 000 1 369 300 531 100
Aktywa (tys.) 26 963 100 28 113 100 28 954 300 30 434 400
Kapitał własny (tys.)* 15 436 500 16 820 800 17 558 400 16 319 200
Liczba akcji (tys. szt.) 117 411,596 117 411,596 117 411,596 117 411,596
Zysk na akcję (zł) 10,215 10,802 6,648 -10,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 131,473 143,264 149,546 138,991
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.