43,7400 zł
1,72% 0,7400 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Akcjonariat - JSW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 135 583 209,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 117 411 596 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 775 542
Liczba głosów na WZA: 117 411 596 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,17%
Kapitał akcyjny: 587 057 980,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 775 542
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa WZA 64 775 542 (55,16%) 64 775 542 (55,16%) 2021-03-18 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, OPI, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 9 952 402
497 620 100,00
50,00 50,00 9 952 402
497 620 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-04-01
2011-07-06
seria B - połączenie z KWK Budryk SA 932 558
50,00 10 884 960
544 248 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
2011-07-06
podwyższenie kapitału seria C 3 954 210
5,00 119 207 920
596 039 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-16
split 1:10 2011-05-12
5,00 108 849 600
544 248 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-12 3 954 210
19 771 050,00
5,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Skarb Państwa aport: akcje spółki KK Zabrze 2011-05-12 6 404 110
267 435 633,60
5,00 41,76 115 253 710
576 268 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-19
2011-09-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2012-04-17 -1 796 324
5,00 117 411 596
587 057 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Vienna OFE portfele 660 708 (-81 292) 0,56 (-0,07) 660 708 (-81 292) 0,56 (-0,07) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 943 527 (-1 473) 0,80 943 527 (-1 473) 0,80 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 733 440 (156 440) 1,47 (0,13) 1 733 440 (156 440) 1,47 (0,13) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 396 534 (125 534) 0,33 (0,10) 396 534 (125 534) 0,33 (0,10) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 048 602 (1 151 602) 3,44 (0,98) 4 048 602 (1 151 602) 3,44 (0,98) 2018-12-31
Generali OFE portfel 415 733 (-100 267) 0,35 (-0,08) 415 733 (-100 267) 0,35 (-0,08) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 30 (-25 519) 0,00 (-0,02) 30 (-25 519) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 22 184 (-44 205) 0,01 (-0,04) 22 184 (-44 205) 0,01 (-0,04) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 10 306 (-33 568) 0,00 (-0,03) 10 306 (-33 568) 0,00 (-0,03) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 61 911 (-116 072) 0,05 (-0,10) 61 911 (-116 072) 0,05 (-0,10) 2018-06-30
Altus SA portfele 70 131 0,05 70 131 0,05 2018-06-30
Vienna OFE portfel 742 000 0,63 742 000 0,63 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 945 000 0,80 945 000 0,80 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 25 549 0,02 25 549 0,02 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 110 492 0,09 110 492 0,09 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 66 389 0,05 66 389 0,05 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 577 000 1,34 1 577 000 1,34 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 43 874 0,03 43 874 0,03 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 271 000 0,23 271 000 0,23 2017-12-31
NN OFE portfel 2 897 000 2,46 2 897 000 2,46 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 963 0,00 963 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 45 000 0,03 45 000 0,03 2017-12-31
Generali OFE portfel 516 000 0,43 516 000 0,43 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 177 983 0,15 177 983 0,15 2017-12-31
Skarb Państwa WZA 64 394 465 (-381 077) 54,84 (-0,32) 64 394 465 (-381 077) 54,84 (-0,32) 2015-06-02
Skarb Państwa 64 775 542 (-2 191 130) 55,16 (-1,01) 64 775 542 (-2 191 130) 55,16 (-1,01) 2012-11-21
Tor Andrzej 211 (136) 0,00 211 (136) 0,00 2012-10-05
Palarczyk Andrzej 591 0,00 591 0,00 2012-08-17
Kudelski Robert 256 0,00 256 0,00 2012-08-17
Zagórowski Jarosław 210 (60) 0,00 210 (60) 0,00 2012-05-10
Wojtków Artur 367 (217) 0,00 367 (217) 0,00 2012-05-10
Wałach Adam 532 (382) 0,00 532 (382) 0,00 2012-05-10
Tomica Janusz 447 (297) 0,00 447 (297) 0,00 2012-05-10
Czornik Grzegorz 378 (217) 0,00 378 (217) 0,00 2012-05-10
Skarb Państwa 66 966 672 56,17 (-0,86) 66 966 672 56,17 (-0,86) 2012-03-14
Skarb Państwa 66 966 672 (-1 203 538) 57,03 (-0,15) 66 966 672 (-1 203 538) 57,03 (-0,15) 2012-03-14
Skarb Państwa 68 170 210 (-1 269 498) 57,18 (-1,07) 68 170 210 (-1 269 498) 57,18 (-1,07) 2012-01-18
Skarb Państwa 69 439 708 (-1 234 909) 58,25 (-1,03) 69 439 708 (-1 234 909) 58,25 (-1,03) 2012-01-05
Skarb Państwa 70 674 617 (-1 351 055) 59,28 (-1,14) 70 674 617 (-1 351 055) 59,28 (-1,14) 2011-12-23
Skarb Państwa 72 025 672 (-1 367 182) 60,42 (-1,14) 72 025 672 (-1 367 182) 60,42 (-1,14) 2011-12-13
Skarb Państwa 73 392 854 (-1 211 974) 61,56 (-1,02) 73 392 854 (-1 211 974) 61,56 (-1,02) 2011-12-01
Skarb Państwa 74 604 828 (-2 553 195) 62,58 (-2,14) 74 604 828 (-2 553 195) 62,58 (-2,14) 2011-11-22
Zagórowski Jarosław 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Zagórowski Jarosław 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Wojtków Artur 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Wojtków Artur 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Wałach Adam 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Wałach Adam 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Wadowski Marek 5 0,00 5 0,00 2011-11-14
Wadowski Marek 5 0,00 5 0,00 2011-11-14
Tor Andrzej 75 0,00 75 0,00 2011-11-14
Tor Andrzej 75 0,00 75 0,00 2011-11-14
Tomica Janusz 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Tomica Janusz 150 0,00 150 0,00 2011-11-14
Skarb Państwa 77 158 023 (1 273 219) 64,72 (1,07) 77 158 023 (1 273 219) 64,72 (1,07) 2011-11-14
Czornik Grzegorz 161 0,00 161 0,00 2011-11-14
Czornik Grzegorz 161 0,00 161 0,00 2011-11-14
Baron Eugeniusz 382 0,00 382 0,00 2011-11-14
Baron Eugeniusz 382 0,00 382 0,00 2011-11-14
Adamusiński Marek 532 0,00 532 0,00 2011-11-14
Adamusiński Marek 532 0,00 532 0,00 2011-11-14
Skarb Państwa 75 884 804 (-1 441 929) 63,65 (-1,21) 75 884 804 (-1 441 929) 63,65 (-1,21) 2011-11-10
Skarb Państwa 77 326 733 (-1 041 289) 64,86 (-0,88) 77 326 733 (-1 041 289) 64,86 (-0,88) 2011-10-31
Skarb Państwa 78 368 022 (-1 339 110) 65,74 (-1,12) 78 368 022 (-1 339 110) 65,74 (-1,12) 2011-10-20
Skarb Państwa 79 707 132 (10 353 728) 66,86 (6,69) 79 707 132 (10 353 728) 66,86 (6,69) 2011-09-19
Skarb Państwa 69 353 404 60,17 (2,00) 69 353 404 60,17 (2,00) 2011-07-04
Skarb Państwa 69 353 404 (-39 496 196) 58,17 (-41,83) 69 353 404 (-39 496 196) 58,17 (-41,83) 2011-07-04
Skarb Państwa 108 849 600 100,00 108 849 600 100,00 2011-06-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2019-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2013-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,52 zł
2013-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,52 zł
2012-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.