42,0300 zł
2,01% 0,8300 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Komunikaty spółki - JSW

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Wyniki finansowe
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty dodatkowej premii jednorazowej dla pracowników JSW S.A.
Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2023 roku
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Wyniki finansowe
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.
Informacja w sprawie szacowanego wpływu wprowadzenia świadczenia publicznego (składka solidarnościowa) na działalność Spółki
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2023 roku
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.