43,8400 zł
0,80% 0,3500 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Komunikaty spółki - JSW

Informacja w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. – uzupełnienie raportów bieżących nr 6/2024 i nr 6/K/2024
Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.
Informacja w sprawie wyniku wyborów na przedstawiciela pracowników do składu Rady Nadzorczej JSW S.A.
Wydłużenie czasu trwania działania JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2023 roku
Informacja w sprawie zmian w składzie Zarządu JSW S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej JSW S.A.
Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSW
Odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Wyniki finansowe
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.