47,7600 zł
2,14% 1,0000 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Komunikaty spółki - JSW

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel
Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii E JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku
Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2022 roku
Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A. - korekta
Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E
Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 01.07.2022 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 01.07.2022 r.
Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii D JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za kwotę nieprzekraczającą 1,0 mld PLN
Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 03.06.2022 r. do momentu zarządzenia przerwy
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ JSW S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia oraz treść podjętych uchwał do momentu zarządzenia przerwy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.