5,1000 zł
-0,39% -0,0200 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Umowa o współpracy ze Sport Medica S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Umowa o współpracy ze Sport Medica S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „SCZ”), w nawiązaniu do listu intencyjnego, oraz umowy najmu części powierzchni Szpitala Swissmed położonego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”), o których zawarciu Emitent poinformował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 5/2019 („List intencyjny”) oraz w raporcie bieżącym nr 8/2019 („Umowa Najmu”), informuje, że w dniu 20 września 2019 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Emitentem, a spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) umowy o współpracy z dnia 19.09.2019 r. („Umowa”), której przedmiotem jest określenie zasad wzajemnej współpracy pomiędzy stronami dotyczącej udzielania przez SCZ szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii oraz neurochirurgii (chirurgia kręgosłupa) pacjentom skierowanym przez CMC oraz wzajemnego promowania usług medycznych, tj. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa udzielanych przez CMC w budynku Szpitala Swissmed oraz szpitalnych świadczeń z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa udzielanych przez Emitenta w budynku Szpitala Swissmed. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od jej podpisania, a po upływie tego okresu, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Z tytułu realizacji Umowy CMC przysługuje wynagrodzenie, nieodbiegające od warunków rynkowych, określone procentowo od wynagrodzenia zapłaconego przez pacjenta zoperowanego przez SCZ, który to pacjent został zdefiniowany w Umowie. W okresie obowiązywania Umowy strony zobowiązały się wzajemnie nie prowadzić działalności konkurencyjnych ustalonych w odniesieniu do przedmiotu Umowy, przy czym SCZ przez okres 12 miesięcy po wygaśnięciu Umowy zobowiązał się do nie podejmowania współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie udzielania ambulatoryjnych, czy szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa. Strony przewidziały, że jeżeli dojdzie do wypowiedzenia Umowy z winy drugiej strony z przyczyn w niej określonych, stronie wypowiadającej Umowę przysługuje kara umowna w wysokości 500.000 zł. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa strony poszkodowanej do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Strony wspólnie planują rozwój i zwiększenie liczby szpitalnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Emitenta (w szczególności zabiegów chirurgicznych – ortopedycznych i neurochirurgicznych (chirurgia kręgosłupa).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.