REKLAMA

RPP nieznacznie podnosi stopy procentowe

Maciej Kalwasiński2022-09-07 15:20, akt.2022-09-07 16:05analityk Bankier.pl
publikacja
2022-09-07 15:20
aktualizacja
2022-09-07 16:05

Rada Polityki Pieniężnej po raz jedenasty z rzędu zdecydowała się podnieść stopy procentowe NBP, ale skala podwyżki okazała się najmniejsza w tym cyklu.

RPP nieznacznie podnosi stopy procentowe
RPP nieznacznie podnosi stopy procentowe
fot. Andrzej Hulimka / / Forum

Zgodnie z oczekiwaniami analityków RPP zdecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 6,5 proc. do 6,75 proc. Pozostałe stopy procentowe NBP również wzrosną od czwartku o 25 pb. i będą kształtować się następująco:

  • stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,50 proc.),
  • stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7 proc.),
  • stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6 proc.),
  • stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,55 proc.),
  • stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,6 proc.).
Reklama

W poprzednich miesiącach RPP podnosiła stopy o 40 pb. w październiku, 75 pb. w listopadzie, po 50 pb. w grudniu, styczniu i lutym, 75 pb. w marcu, 100 pb. w kwietniu, po 75 pb. w maju i czerwcu oraz 50 pb. w lipcu. W sierpniu Rada (zgodnie z planem) nie zebrała się na posiedzeniu decyzyjnym. W ostatnich latach standardem w poważnej bankowości centralnej były zmiany o 25 pb., ewentualnie 50 pb.

Cały obecny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej jest najagresywniejszym ze wszystkich w tym stuleciu. Wzrost stopy referencyjnej NBP do 6,75 proc. oznacza, że koszt pieniądza w banku centralnym będzie najwyższy od stycznia 2003 r. Jeszcze na początku października znajdowała się na historycznym minimum na poziomie 0,1 proc.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

W czwartek o godz. 15:00 głos zabierze prezes NBP. Adam Glapiński przedstawi uzasadnienie najnowszej decyzji oraz nakreśli uwarunkowania i perspektywy polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. W ostatnich miesiącach przewodniczący RPP i jej członkowie wielokrotnie podkreślali, że zbliża się koniec cyklu podwyżek. Analitycy nie oczekują jednak, że prezes Glapiński wprost ogłosi nadejście tego momentu. Przed środowym posiedzeniem większość ekonomistów bankowych oceniała, że wrześniowa podwyżka nie będzie ostatnią w tym cyklu, a stopa referencyjna wzrośnie do 7 proc. w październiku albo listopadzie.

O ile wzrosną raty kredytów?

Decyzja RPP oznacza, że ponownie wzrosną raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Załóżmy, że wzrost stopy referencyjnej przełoży się w dłuższym okresie jeden do jednego na wzrost wskaźnika WIBOR 3M. Obecnie wynosi on 7,16 proc. Dla nowego kredytu 30-letniego zaciągniętego na kwotę 350 tys. zł, z 2-punktową marżą, podniesienie stawki o 0,25 pp. oznaczać będzie wzrost raty równej z 2857 zł do 2920 zł. Od października 2021 r., kiedy odnotowaliśmy rekordowo niski poziom wskaźnika WIBOR 3M (0,21 proc.), obciążenie kredytobiorcy wzrosłoby łącznie o niemal 1590 zł, podczas gdy jesienna rata wynosiła 1331 zł.

Zmiana stopy referencyjnej wpłynie także na maksymalną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek. Limit wzrośnie z 20 proc. do 20,5 proc.

Szczegółowe wyliczenia znajdziesz w artykule Michała Kisiela pt. "Raty kredytów po podwyżce stóp jeszcze urosną".

Oferta specjalna Finax dla czytelników Bankier.pl

Finax to robodoradca, który daje Ci możliwość prostego i zautomatyzowanego inwestowania. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście „Finax uczy inwestowania na giełdzie".

Finax wraz z Bankier.pl przygotował promocję dla naszych Czytelników: kupon na 20 euro, którym można zasilić inwestycję! Z oferty mogą skorzystać nowi użytkownicy Finax, tj. tacy, którzy dotychczas nie dokonywali w serwisie rejestracji i nie posiadali w nim konta.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać voucher?

  1. Zarejestrować się na stronie promocji www.bankier.pl/finax i zaznaczyć wymagane zgody. Potwierdzić rejestrację.
  2. Wypełnić ankietę i założyć konto Finax.
  3. Zweryfikować swoją tożsamość i wpłacić minimum 100 zł na swoje konto.

Po potwierdzeniu przez Finax wykonania ostatniej czynności poprosimy o uzupełnienie danych i wyślemy kod, którym można zasilić swoje konto na kwotę 20 euro. Z oferty można skorzystać tylko do 13 września 2022 r., a liczba kuponów jest ograniczona!

Pamiętaj, że w promocji biorą udział tylko wnioski, które zostały złożone za pośrednictwem strony www.bankier.pl/finax, po rejestracji! Jeśli będziesz chciał wypłacić środki przed upływem 3 miesięcy od założenia konta, Finax może potrącić wartość kuponu, czyli 20 euro, z salda Twojego konta.

Szczegóły znajdziesz a stronie www.bankier.pl/finax

RPP tłumaczy decyzję ws. podwyżki stóp procentowych

W komunikacie opublikowanym 40 minut po decyzji ws. stóp procentowych RPP zwraca uwagę na spowolnienie gospodarcze w Polsce i na świecie, podkreślając równocześnie, że sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra. Rada po raz kolejny zidentyfikowała wpływ szoków na koniunkturę - wysokie ceny surowców, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz agresję Rosji na Ukrainę.

"W większości gospodarek inflacja nadal rośnie, osiągając w wielu krajach najwyższe poziomy od dekad. Jednocześnie w dalszym ciągu podwyższane są prognozy inflacji na najbliższe kwartały" - zauważa RPP w komunikacie.

"Głównym źródłem wzrostu dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo sygnałów ich stopniowego łagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa" - brzmi stanowisko RPP.

Rada zwraca uwagę, że politykę pieniężną zacieśnia wiele banków centralnych, m.in. Fed czy EBC.

Opisując sytuację makroekonomiczną w Polsce, RPP zauważa, że spowolnienie rocznej dynamiki wzrostu PKB wynikało przede wszystkim z istotnego zmniejszenia wkładu zapasów, dynamika konsumpcji osłabła w znacznie mniejszym stopniu, a dynamika inwestycji przyspieszyła.

Na podstawie danych miesięcznych Rada przewiduje, że w bieżącym kwartale tempo wzrostu gospodarczego będzie się nadal obniżać. "W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze obniżenie dynamiki PKB, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością" - napisano w komunikacie.

Równocześnie Rada podkreśla, że sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra - stopa bezrobocia jest rekordowo niska, a wynagrodzenia wyraźnie rosną.

RPP cytuje dane GUS, według których w sierpniu inflacja CPI w Polsce sięgnęła 16,1 proc. "Wysoka inflacja wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych – w znacznej części będącego konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę – oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Inflacja jest także podwyższana przez efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw oraz przenoszenie przez przedsiębiorstwa wzrostu kosztów na ceny finalne, co podwyższa także inflację bazową. Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej" - twierdzi Rada.

Polskie władze monetarne oczekują, że w nadchodzących kwartałach powyższe czynniki nadal będą podwyższać dynamikę cen. "Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz obniżeniem dynamiki aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - powtarza komunikaty z poprzednich miesięcy RPP.

Bez zmian pozostały również uzasadnienie decyzji o podwyżce stóp procentowych, zapowiedzi kolejnych kroków oraz pozostawienie otwartej furtki do interwencji na rynku walutowym.

"Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - głosi komunikat.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę" - powtarza RPP.

"NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" - wskazuje Rada.

Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP za dwa miesiące

Już szósty raz z rzędu RPP nie obradowała w ustawowym, 10-osobowym składzie. Większość sejmowa wciąż nie obsadziła dwóch wakatów w Radzie, a w lipcu ze stanowiska zrezygnował Rafał Sura. Senat ma w środę wybrać na jego miejsce Joannę Tyrowicz.

Gremium podejmuje decyzję ws. stóp proc. większością głosów. Przy wyniku remisowym decyduje głos przewodniczącego RPP, czyli prezesa NBP. Imienne rezultaty dzisiejszego głosowania poznamy za 3 miesiące.

Kolejne posiedzenie decyzyjne Rady zaplanowano na środę, 5 października 2022 r.

Terminy posiedzeń RPP w 2022 r.
Miesiąc Posiedzenie decyzyjne
styczeń 4 (wtorek)
luty 8 (wtorek)
marzec 8 (wtorek)
kwiecień 6 (środa)
maj 5 (czwartek)
czerwiec 8 (środa)
lipiec 7 (czwartek)
sierpień brak
wrzesień 7 (środa)
październik 5 (środa)
listopad 9 (środa)
grudzień 7 (środa)
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
Źródło:
Maciej Kalwasiński
Maciej Kalwasiński
analityk Bankier.pl

Analityk i redaktor prowadzący działu Rynki Bankier.pl. Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, ze szczególną uwagą analizuje sytuację gospodarczą Chin. Dba, by Bankier.pl pozostawał źródłem najważniejszych i najbardziej interesujących informacji ze świata i Polski, przedstawionych w przystępny i zrozumiały sposób. Tel.: +48 71 748 95 07

Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (101)

dodaj komentarz
wibor3m
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/115668/polska-naszych-marzen
friedens
Fatalna decyzja. Takich mikro podwyżek żaden poważny bank centralny nie ogłasza. Inflacja bazowa w Polsce przyśpieszyła do 10%. Brak gazu i węgla oznacza brak towarów i usług na rynku przy rosnącej podaży pustego pieniądza. Za chwilę stopy % podniosą mocno w USA i Strefie Euro. Złoty utonie, a inflacja CPI przebije 25%. To jest już Fatalna decyzja. Takich mikro podwyżek żaden poważny bank centralny nie ogłasza. Inflacja bazowa w Polsce przyśpieszyła do 10%. Brak gazu i węgla oznacza brak towarów i usług na rynku przy rosnącej podaży pustego pieniądza. Za chwilę stopy % podniosą mocno w USA i Strefie Euro. Złoty utonie, a inflacja CPI przebije 25%. To jest już scenariusz turecki. Tym bardziej, że biznes nie wierzy Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, którzy pielgrzymują po Polsce, bredząc o swych urojonych sukcesach i wykopując topory wojenne przeciwko Unii, Niemcom i Tuskowi. Dramat.
transcendenz
No i nadszedł drugi akt płacenia za wygody wyborców PiS. Jedna część w podatkach, druga w inflacji.
szprotkafinansjery
Glapa znowu to zrobił. Podniósł stopy i poniżył inflację!
A jeszcze mamy ficyt, FICYT!
peluquero
to jest tzw pompowanie długu, jak jazda na pump-trucku, na którym jedzie się pojazdem kołowym bez konieczności używania mechanizmu napędu i wydaje się że to jest prawie że perpetum mobile, tak samo jak wydaje się pompowanie długu nic nie kosztuje, dodrukujemy potem przesuniemy korekcję stóp tak by inflacja zdjęła nam trochę długu,to jest tzw pompowanie długu, jak jazda na pump-trucku, na którym jedzie się pojazdem kołowym bez konieczności używania mechanizmu napędu i wydaje się że to jest prawie że perpetum mobile, tak samo jak wydaje się pompowanie długu nic nie kosztuje, dodrukujemy potem przesuniemy korekcję stóp tak by inflacja zdjęła nam trochę długu, potem skorygujemy stopy tak by zrobić miejsce na nowy dodruk a istniejący zrolujemy sobie obligacjami, potem korekty lżejsze żeby znów wrzucić podaż pieniądza na rynek - i tak pompujemy pompujemy, jak na pump-trucku, tylko że to jest sytuacja w której jeździmy po tym torze na którym wysypane są pinezki, to jest zabawa na jeden raz
jan888
Polska, to jeden z niewielu krajów UE, gdzie realna inflacja jest o ponad 10% wyższa od stóp procentowych. Brawo PIS. Zapłacimy za tą PIS-głupotę wszyscy, bo wysoka inflacja to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może przytrafić się gospodarce.
peluquero
z inflacją jest jak z wymiotowaniem, jeśli wymiotujesz bo zjadłeś wykwintne danie z bardzo dobrej restauracji i nie sprawdziłeś że masz uczulenie na jeden ze składników to jest tragedia, ale jeśli wymiotujesz po popiłeś bimbrem 4 aspiryny to jest to zbawienie, więc sama inflacja nie jest zła, problem zaczyna się kiedy słyszysz odpowiedź z inflacją jest jak z wymiotowaniem, jeśli wymiotujesz bo zjadłeś wykwintne danie z bardzo dobrej restauracji i nie sprawdziłeś że masz uczulenie na jeden ze składników to jest tragedia, ale jeśli wymiotujesz po popiłeś bimbrem 4 aspiryny to jest to zbawienie, więc sama inflacja nie jest zła, problem zaczyna się kiedy słyszysz odpowiedź do czego ona służy i jaki jest powód jej występowania, a więc do czego służy obecna inflacja? ale zacznijmy od tej światowej bo na nią ma wpływ kto inny
jas2
Wysokie stopy umożliwiają wysysanie Polski z kapitału, przez kapitał zagraniczny.
Same straty. Nie widzę w tym żadnych pozytywów.
itso_czowiek_zlasu
czy wysokie stopy drenują intelekt do pomnażania pieniędzy ?
itso_czowiek_zlasu odpowiada itso_czowiek_zlasu
pomnażania/obracania
osobiście/pośrednik

Pomnażanie – wegetatywny podział komórek. Jedna z form wzrostu, uważana za rozmnażanie bezpłciowe. Pomnażanie to replikacja (u roślin plechowych) tego samego osobnika na drodze rozmnażania wegetatywnego.

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki