Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

2019-07-26 11:32
publikacja
2019-07-26 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-26
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r. został wyznaczony na 22 sierpnia 2019 r.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r. zostaje ustalony na 21 sierpnia 2019 r.

Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji przedmiotowego raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-07-26 Marcin Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki