REKLAMA

IFIRMA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-19 17:09
publikacja
2021-03-19 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
01ListPrezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02OswiadczenieZarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03InformacjaZarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04OswiadczenieRN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05StanowiskoZarzaduRN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06OcenaSFSDRN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07WybraneDane.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08SF2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09SPRZARZ2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
podpisy-raport.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IFIRMA_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSR_wydruk.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IFIRMA_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSR_wydruk.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 197,00 21 111,00 5 408,00 4 907,00
II. Zysk(strata) z działalności operacyjnej 2 303,00 2 614,00 515,00 608,00
III. Zysk(strata) brutto 2 375,00 2 704,00 531,00 629,00
IV. Zysk(strata) netto 1 859,00 2 141,00 415,00 498,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 098,00 2 636,00 692,00 613,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 001,00 2 343,00 -671,00 545,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 024,00 -960,00 -229,00 -223,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -927,00 4 019,00 -207,00 934,00
IX. Aktywa, razem 14 689,00 12 753,00 3 183,00 2 995,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 096,00 3 995,00 1 104,00 938,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 847,00 2 411,00 617,00 566,00
XIII. Kapitał własny 9 593,00 8 758,00 2 079,00 2 057,00
XIV. Kapitał zakładowy 640,00 640,00 139,00 150,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,33 0,06 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,33 0,06 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR 1,50 1,37 0,32 0,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,50 1,37 0,32 0,32
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,21 0,19 0,05 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
01ListPrezesa.xhtml01ListPrezesa.xhtml LIST PREZESA
02OswiadczenieZarzadu.xhtml02OswiadczenieZarzadu.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
03InformacjaZarzadu.xhtml03InformacjaZarzadu.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
04OswiadczenieRN.xhtml04OswiadczenieRN.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
05StanowiskoZarzaduRN.xhtml05StanowiskoZarzaduRN.xhtml STANOWISKO ZARZĄDU
06OcenaSFSDRN.xhtml06OcenaSFSDRN.xhtml OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DOTYCZĄCĄ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
07WybraneDane.xhtml07WybraneDane.xhtml WYBRANE DANE FINANSOWE
08SF2020.xhtml08SF2020.xhtml ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
09SPRZARZ2020.xhtml09SPRZARZ2020.xhtml Roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki
podpisy-raport.zippodpisy-raport.zip Podpisy
IFIRMA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.xhtmlIFIRMA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.xhtml Sprawozdanie z badania
IFIRMA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.xhtml.xadesIFIRMA_BSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_PSR_wydruk.xhtml.xades Podpis badania
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki