Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
Szanowni Akcjonariusze,  
Przekazujemy Państwu Raport Roczny podsumowujący działania IFIRMA SA w roku 2020.  
Przychody w 2020 roku wzrosły o 15% i wyniosły ponad 24 mln zł. Zostały wypracowane  
przede wszystkim przez serwis ifirma.pl - ich udział w całkowitych przychodach Spółki  
wyniósł prawie 93%. Przychody działu tworzenia oprogramowania oraz działu rekrutacji i  
outsourcingu utrzymały się na podobnych poziomach, jak w roku 2019. Można  
domniemywać, że gdyby nie pandemia, wzrost przychodów Spółki byłby większy.  
W 2020 roku Spółka wypracowała zysk netto 1 854 tys. zł, o 13% niższy niż w roku  
poprzedzającym, ale Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o ponad  
17% do kwoty 3 098 tys. zł.  
Zdaniem Zarządu bliższe przyjrzenie się danym finansowym Spółki za 2020 pozwala  
stwierdzić, że był to najlepszy rok w dotychczasowej historii Spółki. Najlepszy finansowo,  
bowiem mentalnie był to rok okropny. Zachęcamy jednakże do samodzielnego  
przestudiowania niniejszego raportu, który Spółka przygotowała właśnie w tym celu, żeby  
mogli Państwo wyrobić sobie własne zdanie na temat obecnej i przyszłej sytuacji Spółki.  
Niestety, rok 2021 będzie wciąż upływał w cieniu pandemii COVID-19, podczas której nie  
sposób przewidzieć działań rządu, co ma ogromny wpływ na sytuacje gospodarczą, a w  
efekcie na Spółkę. Niemniej jednak, Zarząd w roku bieżącym będzie koncentrował swoje  
wysiłki na przyspieszeniu wzrostu przychodów Spółki.  
Ponadto Spółka będzie kontynuować prace nad systemem Firmbee (dawniej roboczo  
OctoCRM), który pozwoli wyjść z ofertą na rynek globalny, w czym Spółka upatruje szanse  
na przyszłość.  
Zarząd Spółki jak zawsze pozostaje otwarty na pytania od Państwa.  
Dziękujemy Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Pracownikom za zaufanie,  
zainteresowanie i wsparcie.  
Wrocław, 19.03.2021  
Wojciech Narczyński  
Agnieszka Kozłowska  
prezes zarządu  
wiceprezes zarządu  
ifirma.pl