REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 17:06
publikacja
2021-04-29 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._List_Prezesa_Zarzadu_CT_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Oswiadczenie_RN_w_sprawie_oceny_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Oswiadczenie_RN_CZT_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Oswiadczenie_RN_CZT_w_sprawie_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Oswiadczenie_Zarzadu_do._70_ust._6_pkt._5_i_71_ust._5.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Skonsolidowany_raport_roczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 377) (38 841) (531) (9 029)
II. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 840) 5 095 (635) 1 184
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 920 2 131 3 111 495
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 105 (6 879) 247 (1 599)
V. Przepływy pieniężne netto razem 12 185 347 2 723 81
VI. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,03 -0,62 -0,01 -0,14
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,03 -0,62 -0,01 -0,14
VIII. Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019 Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019
IX. Nieruchomości inwestycyjne 149 845 195 732 32 471 45 963
X. Zapasy 98 664 74 784 21 380 17 561
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 665 479 2 744 112
XII. Aktywa razem 286 840 293 524 62 157 68 927
XIII. Zobowiązania długoterminowe 130 059 77 276 28 184 18 146
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 408 83 498 5 722 19 608
XV. Kapitał własny 130 373 132 750 28 251 31 173
XVI. Kapitał podstawowy 15 005 15 005 3 251 3 524
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. List Prezesa Zarządu CT SA.pdf1. List Prezesa Zarządu CT SA.pdf List Prezesa
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF.pdf2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF.pdf Oświadczenie RN SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora.pdf3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora.pdf Oświadczenie RN audyt
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu.pdf4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu.pdf Oświadczenie RN KA
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5.pdf5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5.pdf Oświadczenie Zarządu
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdfCZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdf Skonsolidowane SF
CZT Skonsolidowany raport roczny 2020.pdfCZT Skonsolidowany raport roczny 2020.pdf Skonsolidowany raport
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SSF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SSF.pdf Opinia biegłego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Sylwia Mazurkiewicz Głowna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki