REKLAMA

4MOBILITY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2021 r.

2021-04-23 14:57
publikacja
2021-04-23 14:57
Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 kwietnia 2021 r., działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
d)wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
7)Przedstawienie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 r.
8)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
d)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
9)Wolne głosy i wnioski.
10)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 3 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210423_145715_0000132948_0000128915.pdf
20210423_145715_0000132948_0000128916.pdf
20210423_145715_0000132948_0000128917.pdf
20210423_145715_0000132948_0000128918.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki