REKLAMA

VEE S.A.: Utworzenie spółki zależnej - Etap realizacji strategii na lata 2019/2022

2022-10-03 16:11
publikacja
2022-10-03 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Utworzenie spółki zależnej - Etap realizacji strategii na lata 2019/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zawiadomienie o dokonaniu w dniu 30 września 2022 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców nowego podmiotu Vee Care sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (KRS: 0000994378). Utworzenie Vee Care sp. z o.o. jest elementem realizacji strategii na lata 2019/2022, o aktualizacji której Spółka informowała Raportem nr 22/2019 nadanym systemie EBI.

Powstanie Vee Care sp. o.o. oznacza przejście do etapu realizacji strategii polegającego na wydzieleniu operacji oraz zadań w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów dla segmentu przedsiębiorstw SMB/SOHO. W ocenie Spółki projekty dla segmentu masowego klienta biznesowego osiągnęły taki poziom zaawansowania, który uzasadnia potrzebę koordynacji działań w ramach zewnętrznego podmiotu, co umożliwić ma ułatwienie analizy finansowej tego segmentu działalności oraz umożliwienie potencjalnych inwestycji przez podmioty zewnętrzne w wskazany powyżej obszar działalności. Spółka szacuje, że Vee Care sp. o.o. rozpocznie działalność operacyjną jeszcze w bieżącym kwartale, ale wpływ na skonsolidowane wyniki Spółki powinien być widoczny począwszy od 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-03 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki