0,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Skyline_Investment_S.A.__p.el.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Grupa_Kapitalowa_Skyline_Investment_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Skyline_Investment_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Podsumowanie_oceny_sprawozdania_rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2018
I. Przychody ze sprzedaży 7 351 4 739 1 723 1 116
II. Koszt własny sprzedaży -6 117 -3 450 -1 434 -813
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 234 1 289 289 304
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 300 -1 635 -773 -385
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 287 13 233 -3 348 3 118
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 530 10 543 124 2 484
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 260 7 433 -764 1 751
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 30 949 -1 671 8 017 -394
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -34 509 -1 472 -8 088 -347
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 452 2 915 809 687
XI. Suma bilansowa 89 650 73 069 21 607 17 519
XII. Aktywa trwałe 52 827 66 730 13 043 15 999
XIII. Aktywa obrotowe 36 823 6 339 8 564 1 520
XIV. Kapitał własny 51 337 45 502 12 697 10 909
XV. Kapitał podstawowy 23 321 21 800 5 423 5 227
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 51 073 45 415 12 636 10 889
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 263 87 61 21
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 948 3 315 2 313 795
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 28 365 24 252 6 597 5 815
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,08 0,54 0,50
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,08 0,54 0,50
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 22 575 085 18 260 000 22 575 085 18 260 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,14 0,41 -0,03 0,10
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 22 575 085 18 260 000 22 575 085 18 260 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,14 0,41 -0,03 0,10
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane SF 2018.pdfSkonsolidowane SF 2018.pdf Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Skyline Investment S.A. p.el.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Skyline Investment S.A. p.el.pdf Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Sprawozdanie z badania Grupa Kapitałowa Skyline Investment SA_.pdfSprawozdanie z badania Grupa Kapitałowa Skyline Investment SA_.pdf Sprawozdanie z Badania
List Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.pdfList Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.pdf List Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.
Oświadczenia Zarządu .pdfOświadczenia Zarządu .pdf Oświadczenie osób działających w imieniu Skyline Investment S,A
Oświadczenie Rady Nadzorczej .pdfOświadczenie Rady Nadzorczej .pdf Oświadczenie RN w sprawie KA
Podsumowanie oceny sprawozdania rocznego.pdfPodsumowanie oceny sprawozdania rocznego.pdf Ocena RN w sprawie sprawozdań rocznych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-04-30 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Dorota Małeta Główny Księgowy Dorota Małeta
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.