REKLAMA

PJP MAKRUM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-10 18:12
publikacja
2021-09-10 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_2Q2021_-_GK_PJP_MAKRUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PJP_Skon_Spr_Zarz_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_SSF_1H_PJPM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_HY_PJPM_IFRS_Review_Report_consolidated.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 122 966 173 464 27 042 39 288
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 538) 11 325 (338) 2 565
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (892) 10 013 (196) 2 268
IV. Zysk (strata) netto (1 341) 7 808 (295) 1 768
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 341) 7 808 (295) 1 768
VI. Zysk na akcję (PLN) (0,22) 1,31 (0,05) 0,30
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) (0,22) 1,31 (0,05) 0,30
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 967 6 590 3 731 1 493
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 811) (9 569) (2 597) (2 167)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 355 7 000 1 617 1 585
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 12 511 4 021 2 751 911
XII. Aktywa 272 597 255 383 60 298 57 184
XIII. Zobowiązania długoterminowe 28 277 20 010 6 255 4 481
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 128 221 123 107 28 362 27 565
XV. Kapitał własny 116 100 112 266 25 681 25 138
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 116 100 112 266 25 681 25 138
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF 2Q2021 - GK PJP MAKRUM.pdfSSF 2Q2021 - GK PJP MAKRUM.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM
za I półrocze 2021
PJP_Skon Spr Zarz 1H2021.pdfPJP_Skon Spr Zarz 1H2021.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 2021
Oświadczenie SSF 1H PJPM.pdfOświadczenie SSF 1H PJPM.pdf Oświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 2021
21 HY PJPM IFRS Review Report_consolidated.T.pdf21 HY PJPM IFRS Review Report_consolidated.T.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-09-10 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki