REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Prognoza wyników na 2021 rok

2021-03-31 06:32
publikacja
2021-03-31 06:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Prognoza wyników na 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. informuje o prognozach na 2021 rok dla Grupy Kapitałowej Mangata Holding, które kształtują się w następujący sposób:

Przychody ze sprzedaży 659 mln PLN
EBITDA 94 mln PLN
Zysk netto 43 mln PLN


Zarząd Emitenta sporządził prognozę Grupy Kapitałowej Mangata Holding na 2021 rok przy następujących założeniach:

•perspektywa odbudowy gospodarek po pandemii Covid-19;
•odbudowa koniunktury w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów (wzrost portfela zamówień kluczowych klientów szczególnie na rynku amerykańskim);
•stabilny poziom portfela w segmentach armatury oraz elementów złącznych – wzrost organiczny sprzedaży; oraz
•średnioroczny kurs EUR na poziomie 4,40 PLN.

Prognozy zostały przygotowane w oparciu o szczegółowy budżet działania Grupy Kapitałowej Mangata Holding.

Prognozy finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Ocena możliwości realizacji prognoz będzie dokonywana co najmniej raz na kwartał i będzie zamieszczana w raportach okresowych. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki