Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

2020-05-18 12:56
publikacja
2020-05-18 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. („Raport”).

Zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. przewidzianym terminem publikacji Raportu był 28 maja 2020 r.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. zostaje ustalony na 21 maja 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-05-18 Marcin Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki