REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

2022-10-04 17:23
publikacja
2022-10-04 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 39 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2022 roku Pan Piotr Pągowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-be628bf7-7fff-45b6-f424-aa015075e8c4" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
report no. 39/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-be628bf7-7fff-45b6-f424-aa015075e8c4" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Resignation of the Member of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-be628bf7-7fff-45b6-f424-aa015075e8c4" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current
and periodic information</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-be628bf7-7fff-45b6-f424-aa015075e8c4" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw
(</span></b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-be628bf7-7fff-45b6-f424-aa015075e8c4" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Arial"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">”</span></font><font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">the
Company</span></font><font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Arial"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">”</span></font><font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">)
hereby announces that on 4 October 2022 Mr. Piotr Pągowski filed his
resignation from the position of Member of the Supervisory Board and
Member of  the Audit Committee of the Company, effective as of the end
of the day 31 December 2022.</span></font></b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-be628bf7-7fff-45b6-f424-aa015075e8c4" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-04 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki