REKLAMA

BOŚ SA: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 roku Banku Ochrony Środowiska S.A.

2021-08-25 17:11
publikacja
2021-08-25 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-25
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 roku Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o uzupełnieniu opublikowanego 11 sierpnia 2021 roku raportu okresowego za I półrocze 2021 roku o oświadczenie Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 oraz § 69 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]. Ponadto Spółka dokonuje uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o czynnikach, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, o których mowa w § 66 ust. 8 pkt 12 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Banku Ochrony Środowiska za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 r. oraz dane porównywalne.

W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za I półrocze 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-08-25 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki