REKLAMA
PIT 2023

BEST: Przydział obligacji serii AA1

2023-11-21 18:25
publikacja
2023-11-21 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-21
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Przydział obligacji serii AA1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2023 z 10 listopada 2023 r. dotyczącego emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA1 do kwoty 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych) informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r. nastąpił definitywny przydział i emisja 70.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA1, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych), w wyniku zarejestrowania tych obligacji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji. Obligacje serii AA1 przydzielono definitywnie 27 inwestorom (w tym subfunduszom). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5,00 punktów procentowych w skali roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2023-11-21 Maciej Bardan Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki