REKLAMA

AGORA: 13/2021 uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r. - Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta

2021-06-10 16:55
publikacja
2021-06-10 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
13_2021_zalacznik_sprawozdanie_plus_opiniaGT.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
13/2021 uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r. - Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, "Spółka"), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. przekazuje w załączeniu "Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020" wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 15 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
"Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020" zostało opublikowane przez Spółkę wraz ze wszystkimi materiałami na Walne Zgromadzenie na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce dedykowanej materiałom na to Walne Zgromadzenie.
Załączniki
Plik Opis
13_2021_zalacznik_sprawozdanie_plus_opiniaGT.pdf13_2021_zalacznik_sprawozdanie_plus_opiniaGT.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


13/2021 supplementation of documentation for the Ordinary General
Meeting of Agora S.A. on June 24, 2021 - Reports of the Supervisory
Board on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board
of Agora S.A. for the years 2019-2020 along with the assessment of the
statutory auditorRegulatory filingThe Management Board
of Agora S.A. ("Agora", "Company"), in addition to the current report
No. 10/2021 of May 27, 2021 containing draft resolutions to be discussed
at the Ordinary General Meeting convened for June 24, 2021, encloses "
Report of the Supervisory Board on the remuneration of the Management
Board and Supervisory Board of Agora SA for the years 2019-2020
"together with the assessment of the statutory auditor, the
consideration of which is planned for in item 15 of the published agenda
of the Ordinary General Meeting.The "Report of the Supervisory Board
on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of
Agora S.A. for 2019-2020" was published by the Company along with all
materials for the General Meeting, on the Company's corporate website in
the tab dedicated to materials for this General Meeting.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Bartosz Hojka Prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki