REKLAMA

Upadłość konsumencka, czyli status bankruta nie dla każdego

Iwona Maczalska2012-10-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2012-10-01 06:00
Instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje od kwietnia 2009 roku. Początkowo wydawało się, że będzie to bezproblemowe koło ratunkowe dla osób, które wpadły w spiralę długu. Po 3,5 roku jego funkcjonowania okazuje się, że jest jednak inaczej. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie wybrani.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego systemu prawa na mocy ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która obowiązuje od końca marca 2009 roku. Celem nowelizacji owej ustawy oraz tworzenia instytucji upadłości konsumenckiej była chęć udzielenia pomocy dłużnikom i ich rodzinom w szczególności w drodze umorzenia ich zaległości finansowych lub odroczenia spłaty zobowiązań w czasie. Czy jednak się to udało?


Uzyskanie statusu bankruta wyłącznie za dodatkową opłatą


Cała prawda o parabankach» Cała prawda o parabankach
O chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej decyduje wyłącznie dłużnik, a nie jego wierzyciele. W tym celu osoba zainteresowana musi złożyć w sądzie upadłościowym stosowny wniosek zaopatrzony m.in. o aktualny wykaz majątku dłużnika, spis obecnych wierzycieli oraz o dokumenty związane z innymi postępowaniami toczącymi się względem dłużnika w związku z ustanowieniem majątku.

Warto przy tym zaznaczyć, że złożenie wniosku nie jest darmowe. Osoba zainteresowana musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. Aby uzyskać zwolnienie z tych kosztów, musi przedstawić na odrębnym wniosku oświadczenie o złym stanie ekonomicznym i majątkowym.

Nie masz długów, nie masz majątku


Warto pamiętać, że uzyskanie statusu upadłości konsumenckiej nie rozwiązuje wszystkich finansowych problemu dłużnika - czasami dopiero je zaczyna. Niewiele konsumentów bowiem ma świadomość, że bezpośrednim skutkiem ogłoszenia upadłości jest likwidacja majątku dłużnika, który od chwili ogłoszenia staje się tzw. ,,masą upadłości''. Oznacza to, że dotychczasowo posiadany dom, mieszkanie, czy samochód osoby o statusie upadłości konsumenckiej zostaje sprzedany przez syndyka, a kwoty ze sprzedaży przekazane na uregulowanie powstałych zaległości.

Ustawa o upadłości konsumenckiej - martwą ustawą


Mimo dość licznie składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tylko garstka z nich zostaje pozytywnie zaopiniowana przez sąd. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości za okres dwóch lat (kwiecień 2009-czerwiec 2010) pokazują, ze na 1276 złożonych wniosków, tylko 18 uzyskało pozytywna opinię sądu, z czego 2 postępowania nie zostały zakończone - zostały umorzone w trakcie procedury upadłościowej (okres 5 lat po ogłoszeniu upadłości).

kredyt hipoteczny raty»Jak płacić mniej za kredyt hipoteczny?
Wnioski są odrzucane nie tylko z przyczyn formalnych. Na przeszkodzie w powszechnym korzystaniu z instytucji upadłości konsumenckiej stoi rygorystyczny zapis ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 491 (3). Zgodnie z nim niewypłacalność konsumenta musiała powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności (np. długotrwałej choroby, wypadku). Jeśli wnioskodawca zaciągnął świadomie zobowiązanie będąc już niewypłacalnym albo stracił pracę z przyczyn leżących po jego stronie lub za jego zgodą, to ustawa nie zezwala mu na skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Także w trakcie trwania procedury upadłościowej konsument jest pod stałą kontrolą sądu i jego liczne zachowania (np. nienależyte wypełnianie 5-letniego planu spłaty zadłużenia) mogą spowodować umorzenia tego postępowania, bez uzyskania umorzenia części długów.

Należy pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest dla każdego. Trzeba być „bogatym”, aby ogłosić niewypłacalność. Nie skorzystają z niej rolnicy, ani zadłużeni emeryci, renciści czy biedacy. Jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, czyli żadnej nieruchomości albo cennych ruchomości, których sprzedaż na licytacji pozwoliłby na pokrycie kosztów postępowania, w tym wynagrodzenia syndyka, w praktyce musi liczyć się z odrzuceniem przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na Zachodzie upadłość konsumencka to szeroko stosowana procedura mająca na celu oddłużenie osób fizycznych, a w Polsce nieliczne wyjątki dla wybranych. Trzeba mieć świadomość, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza umorzenia długów, tylko ustalenie racjonalnego 5-letniego planu spłaty wierzytelności w oparciu o licytację majątku dłużnika. A dopiero po tym czasie można uzyskać częściowe umorzenie pozostałych długów.

Iwona Karkus, Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

Źródło:
Iwona Maczalska
Iwona Maczalska
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się prawem pracy oraz ubezpieczeniami społecznymi. Jest autorem licznych poradników o tematyce kadr i płac. Redaktor portali PIT.pl i VAT.pl. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~upadlosc
Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. Sąd może ogłosić Twoją Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU - POLSKA.Główny ośrodek Twojej podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.2) KONSUMENT.Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku.3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.Jesteś niewypłacalny, a zatem ocena Twojej sytuacji finansowej wskazuje na to, że utraciłeś trwale zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 4) BRAK WINY W POWSTANIU NIEWYPŁACALNOŚCI. Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA WE UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJJeżeli wcześniej toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli - nie doszło do tego z Twojej winy.7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIEMając taki obowiązek - jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej - złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością Twojego oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku. 8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.Sąd w odrębnym procesie prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia - w zamyśle dłużnika - egzekucji z tego składnika majątkowego. 9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.Umorzenie Twoich zobowiązań musiało mieć miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA. Zapraszamy na strone www.upadlosckonsumencka.pl
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki