REKLAMA

SATIS GROUP SA: Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

2019-12-04 16:42
publikacja
2019-12-04 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 21 listopada 2019 roku o rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie postanowienia KNF z dnia 19 czerwca 2019 roku w ten sposób, że przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie w przedmiocie nałożenia na Emitenta kar administracyjnych na podstawie art. 96 ust. 1e albo 1f ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganozowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o Ofercie poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania raportów okresowych w latach 2017 – 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki