REKLAMA

RAWLPLUG: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 21.06.2021 r.

2021-06-21 15:22
publikacja
2021-06-21 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_na_ZWZ_Rawlplug_S.A._w_dniu_21.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-za-lata-2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 21.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z wynikami głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2021 r. we Wrocławiu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 21.06.2021.pdfUchwały podjęte na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 21.06.2021.pdf Uchwały ZWZ Rawlplug SA z dnia 21.06.2021
Sprawozdanie-o-wynagrodzeniach-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-za-lata-2019-2020.pdfSprawozdanie-o-wynagrodzeniach-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-za-lata-2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki