10,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Private Equity Managers (PEM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019Q1_PEM_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody z tytułu zarządzania 12 495 12 388 2 907 2 965
II. Zysk z działalności operacyjnej 3 491 4 299 812 1 029
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 919 3 836 679 918
IV. Zysk netto 1 825 2 621 425 627
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 260 4 264 991 1 021
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 052) - (252)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (787) (741) (183) (177)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 473 2 471 808 591
IX. Liczba akcji w szt. 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
X. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 418 975 3 423 769 3 418 975 3 423 769
XI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą 0,53 0,77 0,12 0,18
XII. Stan na dzień 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 120 446 112 974 28 002 26 273
XIV. Zobowiązania długoterminowe 47 416 48 934 11 024 11 380
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 29 999 22 916 6 974 5 329
XVI. Kapitał własny 43 031 41 124 10 004 9 564
XVII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 796 796
XVIII. Liczba akcji w szt. 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 12,57 12,01 2,92 2,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019Q1_PEM_SSF.pdf2019Q1_PEM_SSF.pdf Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. Rozszerzony raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-10 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-05-10 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2019-05-10 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.