REKLAMA
WEBINAR

POLTREG S.A.: Zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczego.

2023-04-21 10:02
publikacja
2023-04-21 10:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-21
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczanych w raportach okresowych odnośnie projektów na które Spółka pozyskała dofinansowanie, Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie na rynek i upowszechnienie w Polsce innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu 1 przez zakup infrastruktury do hodowli komórek T-regulatorowych” [Projekt].

Zgodnie z aneksem okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie został przedłużony z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Realizacja Projektu polega na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu nowego laboratorium komercyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS.

W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza zmian do umowy o dofinansowanie Projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-21 Kamilla Bok Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki