REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

2022-11-16 17:14
publikacja
2022-11-16 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_PLW_S.A_16112022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_PLW_NWZ_Projekty_uchwal_16112022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_AWD_Zyciorys_PLW_20221116.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] i 402[2] KSH, na dzień 13 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.425, 00-052 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający proponowany porządek obrad, treść projektów uchwał wraz z życiorysem kandydata na Członka (Wiceprezesa) Zarządu, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PLW_S.A_16112022.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_PLW_S.A_16112022.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z proponowanym porządkiem obrad
02_PLW_NWZ_Projekty_uchwal_16112022.pdf02_PLW_NWZ_Projekty_uchwal_16112022.pdf Treść projektów uchwał Nadzwyczjanego Walnego Zgromadzenia
03_AWD_Życiorys_PLW_20221116.pdf03_AWD_Życiorys_PLW_20221116.pdf Życiorys kandydata na Wiceprezesa Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki