LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

2018-11-30 09:34
publikacja
2018-11-30 09:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-30
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LiveChat Software S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:
1) kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
2) zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,
3) kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,54 zł
4) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2019 r.
5) planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-30 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2018-11-30 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki