REKLAMA

KGL S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2023-06-02 09:11
publikacja
2023-06-02 09:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_P._Nadolski_01.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_Cres_Fundacja_Rodzinna_01.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
KGL S.A.
Temat
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2023 r. otrzymał od Pana Piotra Nadolskiego (dalej „Akcjonariusz”) oraz Cres Fundacja Rodzinna w organizacji (dalej „Fundacja”) zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, w wyniku zawarcia w dn. 31 maja 2023 r. umowy darowizny pomiędzy Akcjonariuszem a Fundacją, z dniem 1 czerwca 2023 r. 771 172 akcji stanowiących 10,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 6,96% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, będących własnością Akcjonariusza, zostało przeniesionych na Fundację.

Po dokonaniu wyżej opisanej zmiany, Pan Piotr Nadolski nie posiada akcji Spółki.

Na dzień 1 czerwca 2023 r., Cres Fundacja Rodzinna posiada 771 172 akcji stanowiących 10,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 6,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie P. Nadolski 01.06.2023.pdfZawiadomienie P. Nadolski 01.06.2023.pdf
Zawiadomienie Cres Fundacja Rodzinna 01.06.2023.pdfZawiadomienie Cres Fundacja Rodzinna 01.06.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2023-06-02 Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki