REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki BIZTECH KONSULTING S.A.

2018-07-27 18:04
publikacja
2018-07-27 18:04

Uchwała Nr 807/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BIZTECH KONSULTING S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 1 sierpnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

5.833.333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BIZTECH KONSULTING S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 sierpnia 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia

ich kodem "PLBZTKN00013";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIZTECH" i oznaczeniem "BTK".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki