REKLAMA

GPW: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2020-10-08 19:29
publikacja
2020-10-08 19:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_to_Current_Report_23.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-08
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że 8 października 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informujące, że w dniu 25 września 2020 r. zarejestrowano zmiany Statutu GPW przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 28 w dniu 22 czerwca 2020 r., których treść zawarta jest w Załączniku.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 23.pdfZałącznik do RB 23.pdf Załącznik do RB 23 / 2020
Attachment to Current Report 23.pdfAttachment to Current Report 23.pdf Attachment to Current Report 23 / 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 23/2020Date: 8 October 2020Topic: Court registration of amendments to the Articles of Association of the Warsaw Stock ExchangeLegal Basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic reportsContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) informs that on 25 September 2020, the amendments of the GPW Articles of Association adopted in Resolution No. 28 of the Ordinary General Meeting of the Company on 22 June 2020, the content of which is contained in the Attachment were registered by the District Court for the City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register. The Company received a court decision in this case on 8 October 2020.Legal basis:§ 5.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-08 Piotr Borowski Członek Zarządu
2020-10-08 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki