REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: Aneks do umowy kredytu

2020-08-25 15:23
publikacja
2020-08-25 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 otrzymał podpisany z datą 24 sierpnia 2020r z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Katowice (dalej"Bank" lub "mBank SA") Aneks nr 30 do Umowy Współpracy nr 11/059/10/Z/PX oraz Aneks nr 21/20 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 11/047/16/Z/VV
Limit został ustalony na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 31.08.2021r.
Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym wynosi maksymalnie 750.000zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem ważności nie dłuższym niż 30.08.2021r.
Sublimit na gwarancje do kwoty 2.750.000zł. Dopuszcza się możliwość, aby termin ważności Gwarancji wykraczał poza termin ważności Linii i nie przekroczył dnia 30.08.2024r
Zabezpieczenie opisane w punktach jak poniżej ulega wydłużeniu do 31.08.2025r :
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Energoinstal S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,- PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.08.2025r.,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji Dłużnika hipotecznego (Stanisława Więcka) w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 5.250.000,- PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.08.2025r.

Pozostałe warunki Umowy Współpracy pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-08-25 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki