REKLAMA

EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

2021-04-28 19:18
publikacja
2021-04-28 19:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eko Export S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie dat publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. wyznaczona na dzień
30 kwietnia 2021 r. zostaje przesunięta na dzień 17 maja 2021 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2021 nie ulegają zmianie. Zmiana dat publikacji raportów została dokonana z uwzględnieniem przepisów § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji [Dz.U. z 2021 r. poz. 572].

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki