1,2300 zł
-1,20% -0,0150 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP SA) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 3,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).
W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:
• Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany:
a) do kwoty 4 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności
(dotychczas 0 zł)
b) do kwoty 6 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych udzielonych przez bank (dotychczas 5,95 mln zł)
• Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności (dotychczas 0 zł).
• Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 20,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).
• Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł (dotychczas 17,0 mln zł).

Zabezpieczenia limitu stanowią:
• umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
• zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8 mln zł (dotychczas 5 mln zł) wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
• hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł (dotychczas do kwoty 28,9 mln zł) na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
• przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń
• przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;
• przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł (dotychczas do kwoty 34 mln zł)

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-20 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.