REKLAMA

CI GAMES S.A.: Korekta raportu bieżącego dotyczącego wyników sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen”

2021-01-13 09:38
publikacja
2021-01-13 09:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego dotyczącego wyników sprzedaży serii “Sniper Ghost Warrior” oraz “Lords of the Fallen”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczącego wyników sprzedaży serii "Sniper Ghost Warrior" oraz gry "Lords of the Fallen". W raporcie tym omyłkowo podano, że poziom sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3" przekroczył poziom 3 milionów egzemplarzy, a nie poziom 2 milionów.

Pełna poprawna treść korygowanego raportu jest następująca:

"Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej wyniki sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts” („SGWC”), której światowa premiera odbyła się w dniu 22 listopada 2019 r. w wersji na PC, PlayStation4 oraz Xbox One.

Sprzedaż SGWC w styczniu 2021 r. przekroczyła poziom 1 mln sztuk. Z kolei według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż „Sniper Ghost Warrior 3” przekroczyła poziom 2 milionów egzemplarzy. Cała seria „Sniper Ghost Warrior” sprzedała się w łącznym nakładzie przekraczającym 11 mln sztuk.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że według danych na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego sprzedaż pierwszej części „Lords of the Fallen” przekroczyła 3 mln egzemplarzy. Wewnętrzny zespół Spółki Hexworks pracuje obecnie nad drugą częścią tej gry, której premiera jest planowana na 2022 rok.

Powyższa informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla sytuacji finansowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)."

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w ślad za korygowanym raportem w dniu 11 stycznia 2021 r. w mediach pojawiły się wypowiedzi Prezesa Zarządu Spółki, z których wynika poprawna informacja dotycząca poziomu sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki