REKLAMA

BUMECH S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 00:41
publikacja
2021-04-30 00:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_Bumech_za_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Bumech.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_bad_BUMECH_JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 39 383 44 014 8 802 10 240
II. Koszt własny sprzedaży 32 166 45 049 7 189 10 481
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 707 -1 655 382 -385
IV. Zysk (strata) brutto -348 -3 111 -78 -724
V. Zysk (strata) netto 1 581 -6 008 353 -1 398
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 608 14 481 608 14 481 608 14 481 608
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,11 -0,41 0,02 -0,10
VIII. Liczba udziałów/akcji średnioważona 14 481 608 9 916 764 14 481 608 9 916 764
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,11 -0,61 0,02 -0,14
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 205 7 520 716 1 750
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 389 -6 750 -310 -1 570
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -930 -2 113 -208 -492
XIII. BILANS Stan na 31.12.20 Stan na 31.12.19 Stan na 31.12.20 Stan na 31.12.19
XIV. Aktywa trwałe 62 058 67 609 13 448 15 876
XV. Aktywa obrotowe 33 922 33 393 7 351 7 841
XVI. Kapitał własny 38 811 37 230 8 410 8 743
XVII. Zobowiązania długoterminowe 37 656 41 019 8 160 9 632
XVIII. - zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 27 816 29 930 6 028 7 028
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 19 513 22 753 4 228 5 343
XX. - zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 2 575 4 599 558 1 080
XXI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,68 2,57 0,58 0,60
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf
SF Bumech za 2020-sig.pdfSF Bumech za 2020-sig.pdf
Oswiadczenia RN.pdfOswiadczenia RN.pdf
Oświadczenia Zarządu_Bumech.pdfOświadczenia Zarządu_Bumech.pdf
Sprawozdanie Zarządu GK.pdfSprawozdanie Zarządu GK.pdf
Spraw z bad BUMECH JSF 2020.pdfSpraw z bad BUMECH JSF 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Buczak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Ewa Biernat Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki