436,2000 zł
-0,41% -1,8000 zł
mBank S.A. (MBK)

XIX ZWZ BRE Banku SA - wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 48 / 2006
Data sporządzenia: 2006-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BRE
Temat
XIX ZWZ BRE Banku SA - wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA dokonało dnia 15 marca 2006 roku wyboru 9-osobowej Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- Pan Martin Blessing

(ur. 1963 r.) W latach 1983-1984 odbył praktykę w Dresdner Bank AG. W latach 1984-1987 studiował zarządzanie na Uniwersytecie we Frankfurcie oraz na Uniwersytecie Sankt Gallen. W 1988 r. otrzymał tytuł MBA na Uniwersytecie Chicago. W latach 1989-1996 pracował w firmie McKinsey we Frankfurcie oraz w Nowym Jorku jako konsultant, a od 1994 jako Partner. W latach 1997-2000 pracował w Dresdner Banku AG we Frankfurcie jako Współzarządzający (Joint Manager) w Pionie Klientów Indywidualnych (Private Customers). W latach 2000-2001 Prezes Zarządu Advance Bank AG w Monachium. Od 1 listopada 2001 r. Członek Zarządu Commerzbanku AG.

- Pan Gromosław Czempiński

(ur. 1945 r.) Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Generał w stanie spoczynku, szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1993-96, właściciel firmy doradczej. Od maja 2000 r. Członek Rady Nadzorczej BRE Banku. Od kwietnia 2005 r. Prezes Zarządu Aeroklubu Polskiego.

- Pani Renate Krümmer

(ur. 1956 r.) Absolwentka ekonomii na uniwersytecie Albertusa-Magnusa w Kolonii (Dyplom z nauk ekonomicznych i zarządzania). Doktor nauk politycznych, Kolonia (magna cum laude). W latach 1984-1987 Konsultant ds. Strategii w Bain & Company w Monachium. W latach 1987-1996 pracowała w Bertelsmann AG, Gütersloh, gdzie w latach 1987-1990 pełniła funkcję Dyrektora ds. Finansowych różnych spółek zależnych, w latach 1990-1994 funkcję Wiceprezesa ds. Strategii Grupowej i Controllingu Bertelsmann AG, a w latach 1994-1996 Dyrektora ds. Finansów / Członka Zarządu światowej grupy wydawniczej.
Od 1997 roku Członek Stowarzyszony Zarządu T-Mobil, Bonn. W latach 1998-2002 Partner w Apax Partners w Monachium. W latach 2002-2004 Wiceprezes ds. Fuzji i Akwizycji w Bertelsmann AG, Berlin i Nowy York. Od marca 2004 pracuje w Commerzbanku AG odpowiada za pion Strategii Grupy i Controllingu. Jest członkiem Rady Nadzorczej Hypothekenbank w Essen.

- Pan Maciej Leśny

(ur. 1946 r.) W 1969 ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. 6 lat przepracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. 22 lata przepracował w administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki. Ostatnio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie - Michigan University i De Paul University, Chicago. W latach 1992-93 w ramach stypendium rządu USA studiował na American University w Waszyngtonie.
W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.Powołany na Przewodniczącego Rady w 2004 roku, wcześniej od marca 1994 r. do grudnia 2001 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BRE Banku. Jest członkiem Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

- Pani Teresa Mokrysz

(ur. 1952 r.) Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach w 1978 roku. Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992-1994 wprowadziła kawę cappuccino jako nowy produkt na polski rynek, uzyskując 70-proc. udział w rynku i pozycję lidera w tej kategorii produktów.
W latach 1994-1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 r. jej firma oddała do użytku drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycjom wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów, uruchamiając w MOKATE nowe oddziały produkcyjne, wyposażone w najnowocześniejszą technologię.
Zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia" - nadany przez Gazetę Wyborczą oraz "Sukces 10-lecia" - nadany przez Businessman Magazine. W 2000 r. Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, sierocińców i szkół.

- Pan Michael Schmid

(ur. 1952 r.) Jest ekonomistą. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Würzburgu.
Od 1979 r. w Commerzbanku, odpowiedzialny na wielu stanowiskach kierowniczych za bankowość korporacyjną, m.in. w Oddziale Commerzbanku w Essen (1988-1990), Centrali we Frankfurcie (1990-1995), Oddziale w Kilonii (1996-2000), Oddziale we Frankfurcie (2001-2002).
Obecnie szef Pionu Globalnych Operacji Kredytowych w Centrali Commerzbanku we Frankfurcie (Chief Credit Officer-CCO). Członek Rady Nadzorczej CommerzLeasing und Immobilien AG oraz członek Rady Doradców Heberer GmbH&Co.

- Pan Jan Szomburg

(ur. 1951 r.) Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych; współzałożyciel i prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; były członek różnych gremiów doradczych w tym m.in. Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Rady Polityki Regionalnej Państwa, Rady Strategii Społeczno – Gospodarczej. Od marca 2003 r. dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. Inicjator powołania Polskiego Forum "Wartości i Rozwój" oraz Polskiego Forum Obywatelskiego. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.
Od 1998 r. członek Rady Nadzorczej BRE Banku.
Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych na temat transformacji gospodarczej, wzrostu i reform gospodarczych.

- Pan Krzysztof Szwarc

(ur. 1934 r.) Ukończył studia wyższe na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w zakresie ekonomiki i planowania finansów oraz uzyskał absolutorium na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę zawodową rozpoczął w Centrali Importowo-Exportowej Impexmetal, gdzie pracował jako kierownik działu, dyrektor ekonomiczny, a następnie w latach 1972-79 jako dyrektor naczelny. W latach 1964-68 był attaché handlowym w Londynie, a w latach 1979-85 radcą handlowym w Biurze Radcy Handlowego w Montrealu. W latach 1985-86 pełnił funkcję dyrektora naczelnego CIE Impexmetal.
W 1986 r. został prezesem Zarządu BRE Banku SA (d. Bank Rozwoju Eksportu SA) i pełnił tę funkcję do maja 1998 r. Od maja 1998 r. do 21 kwietnia 2004 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Banku. Jest członkiem Rad Nadzorczych m.in. Boryszew SA, UNITRA SA oraz Członkiem Rad Programowych Muzeum Narodowego i Centralnej Biblioteki Wojskowej.

- Pan Nicholas Teller

(ur. 1959 r.) Ukończył wyższe studia ekonomiczne na University of Birmingham. Od 1982 pracuje w Commerzbanku AG. W latach 1994-99 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oddziału Commerzbanku w Pradze. Od 2002 roku do marca 2003 pełnił funcję członka zarządu regionalnego Commerzbanku, a od 1 kwietnia 2003 jest członkiem zarządu Commerzbanku we Frankfurcie. Od maja 2000 r. członek Rady Nadzorczej BRE Banku.

Według posiadanych przez Zarząd BRE Banku informacji żadna z ww. osób nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem BRE Banku.

Żadna z ww. osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z przyjętymi przez Bank kryteriami (Par. 17 ust. 6 Statutu BRE Banku) Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:
- Pan Gromosław Czempiński,
- Pan Maciej Leśny,
- Pani Teresa Mokrysz,
- Pan Jan Szomburg,
- Pan Krzysztof Szwarc.

Ponadto w dniu 15 marca 2006 r. Pan Maciej Leśny został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pan Martin Blessing na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-03-15 Sławomir Lachowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.