97,0000 zł
4,39% 4,0800 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Akcjonariat - KGHM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 19 400 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 200 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 833 629
Liczba głosów na WZA: 200 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,42%
Kapitał akcyjny: 2 000 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 833 629
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 63 589 900 (31,79%) 63 589 900 (31,79%) 2010-01-08 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN
NN OFE portfel 14 743 868 (7,37%) 14 743 868 (7,37%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, CAV, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TIM, HUG, AML, BBD, CMP, LVC, BFT, MOC, DAT, TEN, SNK, CTX, LTX, MPH, ABE, KGL, PKN, TOR, MCR
Aviva OFE Aviva Santander portfel 10 499 861 (5,24%) 10 499 861 (5,24%) 2018-12-31 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, NWG, OVO, NVA, RMK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, FTE, RVU, ABS, AML, WPL, LVC, BFT, SNK, ABE, PKN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A - przekształcenie PP w SA 1991-09-09 5 300 000
100,00 5 300 000
530 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-09-12
1997-07-10
seria A - z kapitału zapasowego 1997-04-30 14 700 000
100,00 20 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-05-15
1997-07-10
split 1:10 1997-04-30
10,00 200 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-15
renominacja akcji cena w EUR 2014-06-30 0
0,00
0,30 0,00 39 000 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-08

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 3 046 621 (-3 379) 1,52 (-0,01) 3 046 621 (-3 379) 1,52 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 348 270 (123 270) 1,17 (0,06) 2 348 270 (123 270) 1,17 (0,06) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 4 582 726 (770 726) 2,29 (0,38) 4 582 726 (770 726) 2,29 (0,38) 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 445 805 (459 805) 1,22 (0,23) 2 445 805 (459 805) 1,22 (0,23) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 741 592 (-2 408) 0,87 1 741 592 (-2 408) 0,87 2018-12-31
Aegon OFE portfele 4 484 537 (-5 463) 2,24 (-0,01) 4 484 537 (-5 463) 2,24 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 10 039 684 (438 684) 5,02 (0,22) 10 039 684 (438 684) 5,02 (0,22) 2018-07-13
TFI PZU SA portfele 475 121 (2 527) 0,24 475 121 (2 527) 0,24 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 23 736 (-233 968) 0,01 (-0,12) 23 736 (-233 968) 0,01 (-0,12) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 1 192 007 (366 834) 0,60 (0,19) 1 192 007 (366 834) 0,60 (0,19) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 38 535 (-97 420) 0,02 (-0,05) 38 535 (-97 420) 0,02 (-0,05) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 30 176 (-42 593) 0,02 (-0,02) 30 176 (-42 593) 0,02 (-0,02) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 630 351 (98 120) 0,32 (0,05) 630 351 (98 120) 0,32 (0,05) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 83 167 0,04 83 167 0,04 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 4 715 (-230 295) 0,00 (-0,12) 4 715 (-230 295) 0,00 (-0,12) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 485 943 (-250 198) 0,74 (-0,13) 1 485 943 (-250 198) 0,74 (-0,13) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 1 421 (-190 027) 0,00 (-0,10) 1 421 (-190 027) 0,00 (-0,10) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 185 438 (-103 719) 0,09 (-0,06) 185 438 (-103 719) 0,09 (-0,06) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 5 095 (-108 855) 0,00 (-0,06) 5 095 (-108 855) 0,00 (-0,06) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 11 626 (1 707) 0,01 11 626 (1 707) 0,01 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 84 654 (-7 771) 0,04 (-0,01) 84 654 (-7 771) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 26 497 (13 997) 0,01 26 497 (13 997) 0,01 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 3 050 000 1,53 3 050 000 1,53 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 472 594 0,24 472 594 0,24 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 241 280 0,12 241 280 0,12 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 257 704 0,13 257 704 0,13 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 825 173 0,41 825 173 0,41 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 135 955 0,07 135 955 0,07 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 72 769 0,04 72 769 0,04 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 532 231 0,27 532 231 0,27 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 225 000 1,11 2 225 000 1,11 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 83 167 0,04 83 167 0,04 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 235 010 0,12 235 010 0,12 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 736 141 0,87 1 736 141 0,87 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 191 448 0,10 191 448 0,10 2017-12-31
MetLife OFE portfel 3 812 000 1,91 3 812 000 1,91 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 257 0,00 2 257 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 30 000 0,02 30 000 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 986 000 0,99 1 986 000 0,99 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 289 157 0,15 289 157 0,15 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 113 950 0,06 113 950 0,06 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 9 919 0,01 9 919 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 92 425 0,05 92 425 0,05 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 601 000 4,80 9 601 000 4,80 2017-12-31
Altus SA portfele 33 225 0,02 33 225 0,02 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 744 000 0,87 1 744 000 0,87 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 12 500 0,01 12 500 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 4 490 000 2,25 4 490 000 2,25 2017-12-31
NN OFE portfel 12 212 000 (2 012 000) 6,11 (1,01) 12 212 000 (2 012 000) 6,11 (1,01) 2016-12-31
NN OFE NWZ 10 200 000 (95 646) 5,10 (0,05) 10 200 000 (95 646) 5,10 (0,05) 2016-12-07
NN OFE 10 104 354 5,05 10 104 354 5,05 2016-08-10
Kurek Ryszard 0 (-10) 0,00 0 (-10) 0,00 2010-12-17
Skarb Państwa 83 589 900 (-4 977 689) 41,79 (-2,49) 83 589 900 (-4 977 689) 41,79 (-2,49) 2007-05-16
Deutsche Bank Trust Company Americas 9 930 074 (-239 378) 4,96 (-0,12) 9 930 074 (-239 378) 4,96 (-0,12) 2006-09-11
Kurek Ryszard 10 0,00 10 0,00 2006-08-11
Deutsche Bank Trust Company Americas 10 169 452 (449 948) 5,08 (0,23) 10 169 452 (449 948) 5,08 (0,23) 2006-07-27
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 719 504 (-293 512) 4,85 (-0,15) 9 719 504 (-293 512) 4,85 (-0,15) 2006-05-11
Lansdowne Partners Ltd. Partnership zarządzane fundusze 9 282 114 (-1 290 327) 4,64 (-0,64) 9 282 114 (-1 290 327) 4,64 (-0,64) 2006-01-09
J.P. Morgan Fleming Asset Management Ltd. przez podmioty zależne 1 423 160 (-8 628 480) 0,71 (-4,31) 1 423 160 (-8 628 480) 0,71 (-4,31) 2005-11-21
J.P. Morgan Fleming Asset Management Ltd. przez podmioty zależne 10 051 640 5,02 10 051 640 5,02 2005-10-04
Lansdowne Partners Ltd. Partnership zarządzane fundusze 10 572 441 5,28 10 572 441 5,28 2005-07-12
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 013 016 (882 134) 5,00 (0,44) 10 013 016 (882 134) 5,00 (0,44) 2005-05-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 130 882 (-1 180 948) 4,56 (-0,59) 9 130 882 (-1 180 948) 4,56 (-0,59) 2005-04-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 311 830 (435 806) 5,15 (0,22) 10 311 830 (435 806) 5,15 (0,22) 2005-03-17
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 876 024 (-200 000) 4,93 (-0,10) 9 876 024 (-200 000) 4,93 (-0,10) 2005-01-04
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 076 024 (471 618) 5,03 (0,23) 10 076 024 (471 618) 5,03 (0,23) 2004-12-29
PKO BP SA 9 911 001 (-839 921) 4,95 (-0,43) 9 911 001 (-839 921) 4,95 (-0,43) 2004-11-24
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 604 406 (-511 776) 4,80 (-0,25) 9 604 406 (-511 776) 4,80 (-0,25) 2004-07-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 116 182 (602 640) 5,05 (0,30) 10 116 182 (602 640) 5,05 (0,30) 2004-06-21
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 513 542 (-4 961 426) 4,75 (-2,48) 9 513 542 (-4 961 426) 4,75 (-2,48) 2004-05-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 14 474 968 (168 200) 7,23 (0,08) 14 474 968 (168 200) 7,23 (0,08) 2003-03-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 14 306 768 (-2 615 432) 7,15 (-1,31) 14 306 768 (-2 615 432) 7,15 (-1,31) 2003-03-30
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 16 922 200 (-2 457 248) 8,46 (-1,22) 16 922 200 (-2 457 248) 8,46 (-1,22) 2002-12-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 19 379 448 (-1 802 394) 9,68 (-0,91) 19 379 448 (-1 802 394) 9,68 (-0,91) 2002-12-19
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 21 181 842 (-4 097 820) 10,59 (-2,04) 21 181 842 (-4 097 820) 10,59 (-2,04) 2002-12-09
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 25 279 662 (-4 062 498) 12,63 (-2,04) 25 279 662 (-4 062 498) 12,63 (-2,04) 2002-07-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 29 342 160 (-436 900) 14,67 (-0,22) 29 342 160 (-436 900) 14,67 (-0,22) 2002-04-04
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 29 779 060 (-3 719 348) 14,89 (-1,86) 29 779 060 (-3 719 348) 14,89 (-1,86) 2001-12-11
Emerging Markets Growth Fund, Inc. w tym GDR-y 9 477 600 (-524 800) 4,74 (-0,26) 9 477 600 (-524 800) 4,74 (-0,26) 2001-11-14
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 33 498 408 (-3 733 298) 16,75 (-1,87) 33 498 408 (-3 733 298) 16,75 (-1,87) 2001-10-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 37 231 706 (-585 900) 18,62 (-0,29) 37 231 706 (-585 900) 18,62 (-0,29) 2001-08-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 37 817 606 (-1 669 980) 18,91 (-0,83) 37 817 606 (-1 669 980) 18,91 (-0,83) 2001-06-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 39 487 586 (-2 443 100) 19,74 (-1,23) 39 487 586 (-2 443 100) 19,74 (-1,23) 2001-04-27
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 41 930 686 (-4 575 472) 20,97 (-2,28) 41 930 686 (-4 575 472) 20,97 (-2,28) 2001-02-20
PKO BP SA 10 750 922 (250 922) 5,38 (0,13) 10 750 922 (250 922) 5,38 (0,13) 2001-01-15
Skarb Państwa 88 567 589 (-10 500 000) 44,28 (-5,25) 88 567 589 (-10 500 000) 44,28 (-5,25) 2001-01-12
PKO BP SA 10 500 000 5,25 10 500 000 5,25 2001-01-12
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 46 506 158 23,25 46 506 158 23,25 2000-12-13
Citibank NA zmiana depozytariusza 0 (-52 000 000) 0,00 (-26,00) 0 (-52 000 000) 0,00 (-26,00) 2000-12-13
Emerging Markets Growth Fund, Inc. w tym GDR-y 10 002 400 5,00 10 002 400 5,00 2000-01-31
Skarb Państwa 99 067 589 (-5 200 211) 49,53 (-2,60) 99 067 589 (-5 200 211) 49,53 (-2,60) 1999-12-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 52 000 000 (70 600) 26,00 (0,04) 52 000 000 (70 600) 26,00 (0,04) 1999-12-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 51 929 400 (7 814 206) 25,96 (3,90) 51 929 400 (7 814 206) 25,96 (3,90) 1999-09-21
Citibank NA GDR - depozytariusz 44 115 194 (1 159 194) 22,06 (0,58) 44 115 194 (1 159 194) 22,06 (0,58) 1999-05-21
Citibank NA GDR - depozytariusz 42 956 000 (8 422 672) 21,48 (4,21) 42 956 000 (8 422 672) 21,48 (4,21) 1999-04-20
Citibank NA GDR - depozytariusz 34 533 328 (4 053 896) 17,27 (2,03) 34 533 328 (4 053 896) 17,27 (2,03) 1999-01-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 30 479 432 (4 096 694) 15,24 (2,05) 30 479 432 (4 096 694) 15,24 (2,05) 1998-11-04
Citibank NA GDR - depozytariusz 26 382 738 (4 565 762) 13,19 (2,28) 26 382 738 (4 565 762) 13,19 (2,28) 1998-05-14
Skarb Państwa 104 267 800 (-30 000 000) 52,13 (-15,00) 104 267 800 (-30 000 000) 52,13 (-15,00) 1998-02-23
Citibank NA GDR - depozytariusz 21 816 976 (-4 262 494) 10,91 (-2,13) 21 816 976 (-4 262 494) 10,91 (-2,13) 1998-02-06
Citibank NA GDR - depozytariusz 26 079 470 13,04 26 079 470 13,04 1998-01-12
Skarb Państwa 134 267 800 67,13 134 267 800 67,13 1997-07-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2022-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2021-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2014-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2013-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,80 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 28,34 zł
2011-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2010-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2009-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,68 zł
2008-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2007-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 16,97 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.