91,9000 zł
-1,71% -1,6000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Komunikaty spółki - KGHM

Wyniki finansowe
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2019 r.
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2019 r.
Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2019 r.
Wyniki finansowe
Zmiana dat przekazania raportów okresowych
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2019 r.
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2019 r.
Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.
Zawarcie Umowy Ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KGHM -1,71% 91,90
2019-11-21 17:03:28

Kalendarium

  • NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.