12,3000 zł
6,96% 0,8000 zł
Energa S.A. (ENG)

Wyniki finansowe - ENERGA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 420 000 7 423 000 797 000 989 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -817 000 2 041 000 -19 000 462 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -805 000 1 926 000 -170 000 295 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -586 000 1 557 000 -133 000 206 000
Amortyzacja (tys.) 293 000 291 000 295 000 289 000
EBITDA (tys.) -524 000 2 332 000 276 000 751 000
Aktywa (tys.) 27 248 000 29 371 000 30 068 000 30 210 000
Kapitał własny (tys.)* 10 981 000 12 538 000 12 359 000 12 536 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) -1,415 3,760 -0,321 0,498
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,520 30,280 29,848 30,275
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.