6,6200 zł
0,00% 0,0000 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
Energa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Umorzenie postępowania w wyniku cofnięcia pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA
Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)
Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku
Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B
Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót S.A. a jedną z pozwanych farm wiatrowych
Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 25 czerwca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.