8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 14 czerwca 2021 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA
Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
Zmiana Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 14 czerwca 2021 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 14 czerwca 2021 roku
Porozumienie między Energa SA i PKN ORLEN S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce
Ocena Rady Nadzorczej Energi SA dotycząca wniosku ws. pokrycia straty netto za 2020 rok z kapitału rezerwowego
Wyniki finansowe
Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
Wpłacenie przez powodów kaucji na zabezpieczenie roszczeń Energi SA zgodnie z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.
Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2021-2030
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.