6,7100 zł
1,51% 0,1000 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B
Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót S.A. a jedną z pozwanych farm wiatrowych
Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dnia 25 czerwca 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 25 czerwca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA
Projekty uchwał na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA, zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r., otrzymane od akcjonariusza.
Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.
Wyniki finansowe
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. w związku z żądaniem akcjonariusza
Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku
Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings
Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2019
Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA - powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA
Zmiany w Zarządzie ENERGA SA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.