6,6800 zł
0,30% 0,0200 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA
Wyniki finansowe
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Energa SA
Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
Rejestracja zmian w Statucie Energa SA
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA dnia 20 maja 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą budowy elektrowni CCGT w Grudziądzu
Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 maja 2022 roku
Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.