7,5700 zł
0,93% 0,0700 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Przyjęcie uzgodnienia na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka "C".
Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Informacja spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w sprawie zawieszenia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka "C”
Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"
Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020
Zmiany w Zarządzie Energa SA
Szacunkowe wyniki Grupy Energa za IV kwartał 2019 roku i za 2019 rok
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Stanowisko Zarządu Energa SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego 5 grudnia 2019 r. przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019
Zmiany w Zarządzie Energa SA
Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok
Zawarcie Umowy pożyczki pomiędzy Energa S.A., Enea S.A. oraz Elektrownią Ostrołęka spółka z o.o. oraz planowana konwersja wierzytelności Energa S.A. i Enea S.A. z poprzednio udzielonej pożyczki dla Elektrowni Ostrołęka na udziały tej spółki
Zmiany w składzie Zarządu Energa SA
Decyzja o rozpoczęciu procesu mającego na celu sprzedaż wybranych aktywów ciepłowniczych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.