8,70 zł
-3,33% -0,30 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Wyniki finansowe
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA
Odwołanie Prezesa Zarządu ENERGA SA
Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a kolejną z pozwanych farm wiatrowych.
Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał 2018 i I półrocze 2018 r.
Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”
Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” z Generalnym Wykonawcą
Określenie przez Radę Nadzorczą ENERGA SA sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 27 czerwca 2018 roku
Informacje na temat powołanego Prezesa Zarządu – uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018
Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.
Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
ENERGA -3,33% 8,70
2018-08-17 17:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, polegającej na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1000 MWe.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl