12,66 zł
-0,94% -0,12 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku
Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych
Rejestracja zmian w Statucie ENERGA SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Nadanie ratingu planowanej emisji obligacji hybrydowych ENERGA SA
Wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu Sprzedaż
Wyniki finansowe
Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i I półrocze 2017 roku
Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2016 rok
ENERGA -0,94% 12,66
2017-10-17 17:04:23

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl