7,5100 zł
0,13% 0,0100 zł
Energa S.A. (ENG)

Komunikaty spółki - ENERGA

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy
Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy
Rejestracja zmian w Statucie Energa SA
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA
Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 czerwca 2020 r. oraz zmiana projektu jednej z uchwał ZWZ
Wyniki finansowe
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA
Informacja nt. przeprowadzonych analiz oraz zawarcie dodatkowego trójstronnego porozumienia w związku z realizacją projektu Ostrołęka C
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.