12,3000 zł
6,96% 0,8000 zł
Energa S.A. (ENG)

Akcjonariat - ENERGA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 134 432 213,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 414 067 114 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 376 488 640
Liczba głosów na WZA: 558 995 114 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,92%
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884,88 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 521 416 640
Cena nominalna akcji: 10,92 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Orlen SA 376 488 640 (90,92%) 521 416 640 (93,27%) 2020-11-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2006-06-06 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-01-08
seria B - subskrypcja prywatna 2007-05-17 4 845 611 331
4 845 611 331,00
1,00 1,00 4 846 111 331
4 846 111 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-06-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2007-06-25 -245 000
1,00 4 845 866 331
4 845 866 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-24
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-21 122 939 235
122 939 235,00
1,00 1,00 4 968 805 566
4 968 805 566,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2009-03-20
scalenie akcji 12:1 2010-09-03
12,00 414 067 114
4 968 805 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
renumeracja akcji: seria AA i BB 2013-09-03
12,00 12,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
renominacja akcji 2013-09-03
10,92 414 067 114
4 521 612 884,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarb Państwa 0 (-213 326 317) 0,00 (-51,51) 0 (-358 254 317) 0,00 (-64,08) 2020-05-20
Orlen SA 331 313 082 (297 779 762) 80,01 (71,92) 476 241 082 (442 707 762) 85,19 (79,20) 2020-04-30
Orlen SA 33 533 320 8,09 33 533 320 5,99 2020-04-24
Vienna OFE portfele 4 166 835 (-446 165) 1,00 (-0,11) 4 166 835 (-446 165) 0,74 (-0,08) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 1 859 610 (-18 390) 0,44 (-0,01) 1 859 610 (-18 390) 0,33 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 766 265 (584 265) 1,15 (0,15) 4 766 265 (584 265) 0,85 (0,11) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 058 294 (191 294) 0,49 (0,04) 2 058 294 (191 294) 0,36 (0,03) 2018-12-31
NN OFE portfel 7 830 996 (3 290 996) 1,89 (0,80) 7 830 996 (3 290 996) 1,40 (0,59) 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 216 920 (-22 080) 0,53 (-0,01) 2 216 920 (-22 080) 0,39 (-0,01) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 796 611 (-990 570) 0,91 (-0,24) 3 796 611 (-990 570) 0,67 (-0,18) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 125 0,00 125 0,00 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02 93 847 0,01 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 357 823 (-90 598) 0,08 (-0,02) 357 823 (-90 598) 0,06 (-0,02) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 161 663 0,03 161 663 0,02 2018-06-30
Vienna OFE portfel 4 613 000 1,11 4 613 000 0,82 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 1 878 000 0,45 1 878 000 0,33 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 787 181 1,15 4 787 181 0,85 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 34 488 0,00 34 488 0,00 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02 93 847 0,01 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 182 000 1,00 4 182 000 0,74 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 448 421 0,10 448 421 0,08 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 867 000 0,45 1 867 000 0,33 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 161 663 0,03 161 663 0,02 2017-12-31
NN OFE portfel 4 540 000 1,09 4 540 000 0,81 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 239 000 0,54 2 239 000 0,40 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 174 000 0,04 174 000 0,03 2017-12-31
Skarb Państwa 213 326 317 (-135 235 750) 51,51 (-32,67) 358 254 317 (9 692 250) 64,08 (1,73) 2014-01-27
Skarb Państwa 348 562 067 84,18 348 562 067 (-144 928 000) 62,35 (-25,93) 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18 493 490 067 88,28 2013-11-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2016-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2015-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2015-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.